Den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig

Den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig

Det ligger nu fast, at den nye dansk-franske dobbeltbeskatningsoverens-komst træder i kraft den 1. januar 2024. Danskere, der flytter til Frankrig, behøver dermed ikke længere at sælge deres hus for at komme ud af dansk beskatning.
Efter at det franske parlament og den franske præsident, som de sidste, har tiltrådt den nye overenskomst, ligger det nu 100 % fast, at Danmark og Frankrig fra nytår – efter en pause på 15 år – igen har en skatteaftale. Denne aftale sikrer, at ingen – hver-ken privatpersoner eller virksomheder – risikerer dobbeltbeskatning af den samme indkomst.

Den vigtigste betydning af en sådan overenskomst er, at den ikke bare værner mod dobbeltbeskatning, men også sikrer en høj grad af forudsigelighed med hensyn til de skattemæssige konsekvenser ved at agere på tværs af grænserne mellem de to lande.

Betydning for privatpersoner 
Den tidligere overenskomst blev opsagt fra dansk side, fordi Danmark efter denne ikke kunne beskatte efterløns- og pensionsudbetalinger fra Danmark – bortset fra tjeneste-mandspensioner - til personer bosiddende i Frankrig. Dette er ændret i den nye overenskomst, hvor Danmark er tillagt den primære beskatningsret til sådanne ind-tægter. 

Der gælder fortsat en undtagelse for de efterhånden nok relativt få personer, der den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og som senest den 31. januar 2008 begyndte at modtage dansk efterløn eller pension. Disse personer skal – ligesom i perioden uden overenskomst – fortsat ikke betale skat til Danmark af denne indkomst.

For danskere med feriebolig i Frankrig, har der i årene uden overenskomst været en undtagelsesregel, hvorefter de ikke har skullet betale dansk ejendomsværdiskat af boligen, hvis den var erhvervet senest den 28. november 2007. Også denne regel videreføres angiveligt. For boliger købt efter denne dato, skal der fremover uændret betales dansk ejendomsværdiskat, men fortsat med mulighed for i denne at modreg-ne visse franske ejendomsskatter.

Danskere, der udstationeres i Frankrig, eller som mere permanent bosætter sig der, vil med den nye overenskomst ikke længere være nødt til at sælge deres hus eller lejlighed i Danmark for at komme ud af dansk beskatning. For personer med bolig i begge lande, vil Danmark nemlig fremover som udgangspunkt kun kunne beskatte indkomst fra danske kilder – altså ikke den samlede indkomst – hvis den pågældende har den stærkeste tilknytning til Frankrig. Det er på den baggrund vores vurdering, at interessen for at tage ophold i Frankrig for en kortere eller længere periode nu vil stige.

Betydning for virksomheder
I den nye overenskomst har Danmark og Frankrig en fælles definition af, hvornår der foreligger et fast driftssted med den konsekvens, at der skal betales skat til det land, hvor driftsstedet er beliggende af den indkomst. Det har betydning for danske virk-somheder, der uden at stifte eller købe et lokalt selskab, fx etablerer et kontor eller lignende i Frankrig for at agere på det franske marked, og for franske virksomheder, der på tilsvarende vis er til stede i Danmark. 

Brug for hjælp?
Ønsker du rådgivning om betydningen af den nye overenskomst, er du velkommen til at kontakte os. Vi har eksperter med indsigt i reglerne i alle landets regioner, ligesom vi har gode kontakter hos vores kolleger i BDO i Frankrig. De kan blandt andet hjælpe med registrering hos de franske skattemyndigheder, hvis der tages job i Frankrig, eller hvis der købes en feriebolig dernede.
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.