De nye regler om revisorpligt

Sidste år blev reglerne for selskabers brug af revisorbistand ændret på to punkter. For det første blev det gjort pligtigt for selskaber med en balance på over 50 mio. kr. at få foretaget enten revision eller udvidet gennemgang af deres regnskab af en godkendt revisor. For det andet blev selskaber indenfor visse specifikke brancher pålagt at have en revisorerklæring på deres regnskab, hvis de havde en nettoomsætning på over 5 mio. kr.

Begge regler har virkning for regnskabsår, der starter den 1. januar 2023 eller senere. For selskaber med kalenderårsregnskab gælder reglerne derfor for deres 2023-regnskab.

 

Balancereglen

Kravet om enten revision eller udvidet gennemgang gælder uanset, om selskaberne har en nettoomsætning og et antal ansatte, der ligger under størrelsesgrænserne for fravalg af revision. Reglen har derfor især betydning for ejendoms- og holdingselskaber.

Beløbet på de 50 mio. kr. gælder på selskabsniveau. Det betyder, at der i en koncern i princippet kan være ét eller flere selskaber, der er omfattet af reglen, mens andre ikke er det. De fleste koncerner vil dog nok vælge revision eller udvidet gennemgang for alle selskaber, hvis blot ét er omfattet af reglen.

Balancereglen gælder, hvis beløbsgrænsen overskrides i to på hinanden følgende regnskabsår. Selskaber med en balancesum på over 50 mio. kr. i både 2022 og 2023 er omfattet af reglen allerede fra i år.

Revisoren, der skal påtegne 2023-regnskabet, skal vælges på en generalforsamling. Selskaber med kalenderårsregnskab, der ikke har valgt en revisor på deres ordinære generalforsamling i år, må derfor afholde en ekstraordinær generalforsamling senest i løbet af 2023 eller i starten af 2024, for at deres regnskab for i år kan få den krævede revisorpåtegning. Kravet om revisorbistand kan i øvrigt betyde, at selskabets vedtægter skal ændres, da valg af revisor herefter bliver en del af dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

Når det gælder valget mellem revision og udvidet gennemgang, er selskaberne frit stillet. Langt de fleste vil formentlig vælge en udvidet gennemgang. En sådan sikrer en god kontrol af regnskabet og en god kvalitet og troværdighed i den information, som selskabet via sit regnskab giver til forretningsforbindelser, kreditgivere, pengeinstitutter og offentlige myndigheder, herunder ikke mindst skattemyndighederne. Du kan læse mere om udvidet gennemgang her.

 

Branchereglen  

Reglen gælder for en række specifikke brancher, herunder restaurations- og cateringvirksomheder af enhver art, vognmandsvirksomheder, de fleste bilhandlere – både detail og engros og både personbiler, varebiler og minibusser - samt virksomheder, der driver webportaler, webhosting, databehandling mv.

Disse virksomheder skal – hvis de har en omsætning på over 5 mio. kr. – have en revisorerklæring på deres årsregnskab. Der er ikke krav om en erklæring med sikkerhed, men blot om assistance med opstilling af regnskabet. Virksomheder inden for de omfattede brancher, som både i 2022 og 2023 har en nettoomsætning på over beløbsgrænsen, skal have en revisorpåtegning på deres regnskab for 2023.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.