Boligejere: Tjek forskudsopgørelsen en ekstra gang

Boligejere: Tjek forskudsopgørelsen en ekstra gang

Overgangen til det nye system, hvor også grundskylden opkræves via forskudsopgørelsen, er ikke just forløbet smertefrit, og hverken Skatte- eller Vurderingsstyrelsen har været specielt klare i deres kommunikation.
De boligejere, der endnu ikke har kigget på deres forskudsopgørelse for 2024, bør nok overveje at gøre det. Og dem, der rent faktisk har gjort det, bør nok overveje at gøre det en ekstra gang. Det ligger nemlig fast, at forskudsopgørelsen for en del er fejlbehæftet. Hertil kommer, at næppe alle helt har gennemskuet, hvordan det med indefrysningsordningen fungerer. Udfordringerne kan i korthed beskrives således:
  • For et mindre antal ejendomme – næppe over 5.000 – er grundskylden for 2024 fejlagtigt ikke indregnet i skatten på forskudsopgørelsen, eller også er der ikke beregnet ejendomsværdiskat, fordi den foreløbige ejendomsvurdering for 2022 simpelthen ikke er med på forskudsopgørelsen. Hvis fejlene ikke rettes, kan det medføre en ikke-ubetydelig restskat.
  • De boligejere, hvis boligskatter i 2024 står til at skulle stige, er berettiget til en skatterabat, men for nogle er den rabat, som fremgår af forskudsopgørelsen, for høj, hvilket vil føre til restskat. Fejlen findes hos dem, hvor den ene boligskat – typisk grundskylden – stiger, mens den anden falder. I sådanne tilfælde er boligejeren kun berettiget til skatterabat i forhold til nettostigningen, men på forskudsopgørelsen er rabatten udregnet i forhold til bruttostigningen.
  • Mange boligejere har været tilmeldt en ordning, hvor de hos deres kommune har fået indefrosset grundskyld. Det har de hidtil kunnet gøre rentefrit. På forskudsopgørelsen for 2024 er det forudsat, at boligejere med et eksisterende indefrysningslån – og kun dem - også ønsker en stigning i deres grundskyld i 2024 indefrosset. Det kræver derfor en aktiv handling fra boligejerne, hvis de rent faktisk ikke ønsker dette, hvilket næppe alle  gør. Boligejere med luft i økonomien til at betale en stigende grundskyld, vil i mange tilfælde have fordel af ikke at indefryse stigningen. Dels fordi den over tid kan akkumulere til et væsentligt beløb, der skal betales den dag, hvor huset sælges. Dels fordi der for indefrysninger fra og med 2024 beregnes og tilskrives en ikke-fradragsberettiget rente af gælden.

Det er foreløbig uvist, om og i givet fald hvornår Skattestyrelsen vil udsende nye forskudsopgørelser til boligejere, hvor grundskylden og måske ejendomsværdiskatten ikke har været med i første omgang. Til gengæld ligger det (foreløbig) fast, at der ikke udsendes nye forskudsopgørelser til dem, hvor der er beregnet en for høj skatterabat. De må – hvis de ønsker det – på anden vis gardere sig mod restskat, fx ved at forskuds-registrere deres fradrag for lavt. De boligejere, der ønsker at afmelde sig fra indefrysningsordningen, kan gøre det på skat.dk. Læs mere herom på vurderingsportalen.dk/forskud.
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.