Biler er en evig kilde til skatte- og momssager

Ifølge den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik er der indregistreret omkring 2,8 mio. personbiler, små 375.000 varebiler og knapt 28.000 lastbiler i Danmark. Af den samlede bilpark er nok omkring 500.000 af bilerne ejet eller leaset af virksomheder, og biler er med afstand nok den aktivtype, som oftest giver anledning til skatte- og momssager.

En del af sagerne beror på ukendskab til reglerne. Det gælder blandt andet i forhold til de såkaldte mandskabsvogne, hvor mange virksomheder i strid med reglerne tillader medarbejderne at køre hjem i disse biler. Den slags er kun lovligt, hvis der er en betydelig afstand mellem medarbejderens bopæl og en arbejdsplads, ligesom det er et krav, at medarbejderen på sin bopæl opbevarer et mindre lager af materialer eller materiel. Det kan du læse mere om i denne artikel.

Andre sager opstår på grund af dumdristighed. En nylig offentliggjort afgørelse handlede om en selvstændig, der blev stoppet ved grænsen mellem Danmark og Tyskland i sin VW Transporter kassevogn. I bilen medbragte han varer, som utvivlsomt skulle bruges i virksomheden, men også varer til eget brug, herunder adskillige rammer øl og sodavand samt mange liter vin.

Den selvstændige havde ikke til brug for turen indkøbt et dagsbevis – hvilket ville have lovliggjort privat kørsel i bilen – og Skatte- og Motorstyrelsen fandt derfor i forening, at manden ikke bare skulle beskattes efter reglerne for firmabil til rådighed, men også betale privatbenyttelsesafgift for bilen, fordi bilen altså var brugt privat. Begge dele for hele den periode på lidt over tre år, hvor han havde ejet denne. Uagtet, at bilen kun var købt for 70.000 kr., skulle firmabilskatten tilmed beregnes af et beløb på 160.000 kr., som er det laveste beskatningsgrundlag for den slags. Afgørelsen blev stadfæstet af Landsskatteretten, som ikke fandt, at bilen kunne anses for specialindrettet. 


Webinarer om biler

I løbet af den kommende måned afholder vi nedenstående fire webinarer, hvor vi sætter fokus på moms- og skattereglerne for biler af alle slags. Klik på links for tilmelding.

  • 16. marts 2023. Om biler på gule plader og på papegøjeplader. Vi forklarer blandt andet, hvad der skal til, for at en bil kan anses for et specialkøretøj. Vi gennemgår også reglerne for anvendelse af varebiler og mandskabsvogne, herunder hvorfor den ene type, men ikke dem begge, må anvendes til svinkeærindekørsel, ligesom vi fortæller om reglerne for dagsbeviser.
  • 23. marts 2023. Om biler på hvide plader. Vi gennemgår reglerne for firmabilbeskatning og giver en status på den seneste udvikling i praksis inden for splitleasing/deleleasing. Den er ikke opløftende. Vi fortæller også seneste nyt om de særlige regler for elbiler, samt om hvad der sker, hvis en firmabil bliver konfiskeret på grund af vanvidskørsel.
  • 24. marts 2023. Et webinar om biler og brugtmoms. Det er primært rettet mod autoforhandlere, men er også relevant for leasingselskaber. Vi gennemgår reglerne for, hvornår biler kan sælges efter den særlige brugtmomsordning, og om hvordan momsen beregnes i praksis, herunder ved salg af demobiler.
  • 28. marts 2023. Et webinar om elbiler i et skattemæssigt perspektiv. Vi gennemgår blandt andet reglerne for godtgørelse af elafgift samt reglerne for firmabilbeskatning af den slags biler. Vi fortæller også om reglerne for arbejdsgiverbetalte ladestandere og om opladning på arbejdspladsen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.