Acontoskat for selskaber – tid til frivillig indbetaling

Acontoskat for selskaber – tid til frivillig indbetaling

Den ordinære acontoskat for indkomståret 2023 er beregnet som 50 % af gennemsnittet af selskabets – eller sambeskatningskredsens – faktiske skat for indkomstårene 2019, 2020 og 2021. Heraf blev halvdelen opkrævet i marts, mens den anden halvdel skal betales nu.

På grund af beregningsformen vil den ordinære acontoskat sjældent være tilstrækkelig til at dække den faktiske skat. Derfor vil de fleste selskaber nok overveje at supplere novemberraten med en frivillig indbetaling for at undgå at skulle betale restskat i november 2024 og ikke mindst det dertil hørende restskattetillæg.

Selskaberne kan også vente med en frivillig indbetaling til den 1. februar 2024. Dette er dog sjældent interessant på grund af den dekort, som i givet fald skal betales heraf, jf. nærmere nedenfor, men kan dog være en fordel for selskaber, der ikke skal låne til betalingen, og som ikke har foretaget tilstrækkeligt store frivillige indbetalinger i løbet af året.

Kan det betale sig?
Hvorvidt det er en fordel at foretage frivillig indbetaling af selskabsskat, beror på forholdet mellem selskabets lånerente og den rente, der skal betales til Skattestyrelsen i form af restskattetillægget og den dekort, som styrelsen foretager af indbetalinger i november og februar.

Der består blot det problem, at styrelsen først offentliggør sine satser for indkomståret 2023 til december. Beslutningen om evt. frivillige indbetalinger nu må derfor tages ud fra satserne for 2022, der var således:
  • Restskattetillæg = 4,4 %.
  • Rentedekort af frivillige indbetalinger i november = 0,1 %.
  • Rentedekort af frivillige indbetalinger i februar = 0,9 %.

Med udgangspunkt i disse satser anbefaler vi:
  • Selskaber med overskudslikviditet, som ikke allerede har dækket den p.t. forventede restskat for indkomståret 2023 med en tilstrækkelig frivillig indbetaling tilbage i marts, bør foretage frivillig indbetaling nu.
  • Selskaber, der skal låne til skattebetalingen ved træk på en kassekredit eller lignende, bør foretage frivillig indbetaling nu, hvis deres lånerente før skat er mindre end 5 % p.a. 
  • Selskaber med en (noget) højere lånerente har ingen fordel af at indbetale frivillig acontoskat. Heller ikke til februar. For dem vil det – trods restskattetillæg - være mest optimalt at vente med at betale den sidste del af skatten til november næste år.

Nedsættelse og tilbagebetaling
Selskaber, der for indkomståret 2023 nu forventer en indkomst, der er lavere end halvdelen af gennemsnittet for de foregående tre år, kan via TastSelv Erhverv selv nedsætte den ordinære rate, der ellers skal betales den 20. november. Nedsættelsen skal i givet fald ske senest på denne dato. Disse selskaber kan også søge om tilbagebetaling af den rate, der blev betalt tilbage i marts – og mod dekort også en eventuel frivillig indbetaling foretaget dengang – hvis det er til ulempe for selskabet at vente med at få pengene udbetalt som overskydende skat til november næste år.   
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.