Ændret skattestatus for landejendomme

Vurderingsstyrelsen har sendt brev til ejere af 21.000 mindre landbrugsejendomme om ændret vurderingsstatus. Det har skabt stor usikkerhed, fordi ingen kan gennemskue, hvad det kommer til at betyde.

Vurderingsstyrelsen lægger i brevene op til, at den vurderingsmæssige status for omkring 21.000 landejendomme skal ændres. Heraf skal ca. 19.500 ejendomme ændres fra at have status som land- og skovbrugsejendomme til at have status enten som ejerbolig eller som erhvervsejendom. For omkring 1.600 ejendomme går statusskiftet den modsatte vej. De går fra at være ejerboliger til at være land- og skovbrugsejendomme.

 

Hvad betyder et statusskifte?

En ejendoms vurderingsmæssige status har primært betydning for størrelsen af den grundskyld, der skal betales, fordi grundskyldssatsen for landbrugsjord er lavere end for ejerboliger. Helt overordnet kan konsekvenserne beskrives således:

  • For de 15.000 ejendomme, der ændrer status til ejerboliger, har ændringen ingen umiddelbar betydning, fordi ejerne kan anmode om at måtte beholde deres nuværende status, indtil ejendommene bliver solgt. Det vil langt de fleste nok gøre. Men statusskiftet kan medføre, at ejendommens salgspris til sin tid falder, fordi køberen skal betale mere i grundskyld. Derfor er det under alle omstændigheder en god idé at få overblik over den fremtidige effekt af et statusskifte.
  • Ejerne af de ca. 4.500 landejendomme, der får status som erhvervsejendomme, er dem, som skal være mest opmærksomme. De er nemlig ikke beskyttet af nogen overgangsordning, og skal derfor med det samme betale mere i grundskyld og i særlige tilfælde måske også dækningsafgift.
  • Ejerne af de 1.600 ejendomme, der fremover får status som land- og skovbrugsejendomme kan som udgangspunkt se frem til lavere skatter. Næppe mange af dem vil derfor have behov for at klage over ændringen.

 

Virkning fra hvornår?

Ejendommenes nye status bruges første gang ved fastsættelsen af den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. marts 2021. Disse vurderinger sendes tidligst ud i 2025. Når det er sket, vil der ske genberegning af allerede betalte skatter. I første omgang for årene 2022 og 2023. Det kan give betydelige efterregninger især til ejere af ejendomme, der får status som erhvervsejendomme. Der vil også ske genberegning for de ejendomme, som beholder den nuværende status, men ændringerne vil alt andet lige blive mindre.

 

Vigtige datoer

Ejerne af de 21.000 ejendomme har 15 dage fra modtagelsen af sidste uges brev, til at give Vurderingsstyrelsen besked om eventuelle fejl i de faktuelle oplysninger omkring deres ejendom. Ved henvendelse til styrelsen vil fristen kunne forlænges med 14 dage.

I sidste halvdel af maj måned udsender styrelsen endelige afgørelser om ejendommenes statusskifte. Denne afgørelse vil kunne påklages med en frist på 6 uger. Indenfor samme frist skal ejerne af de 15.000 ejendomme, der fremadrettet får status som ejerbolig, give besked, hvis de ønsker at fastholde deres nuværende status. Der kan ikke dispenseres fra denne frist, som derfor ikke kan forlænges med så meget som en enkelt dag.

 

Brug for hjælp?

Ønsker du en vurdering af de økonomiske konsekvenser af et statusskifte for din landejendom, eller en vurdering af mulighederne for at undgå et sådant skifte, er du velkommen til at kontakte os. Vi har eksperter med indsigt i ejendomsbeskatning i alle landets regioner.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.