Ældre hæver ikke deres aldersopsparing

Selvom det i nogle tilfælde nok ville være klogt at gøre det, så er det langt fra alle ældre, der hæver deres aldersopsparing, når de når pensionsalderen. I mange tilfælde skyldes det formentlig, at de ikke har brug for pengene. 

Der kan i 2023 som udgangspunkt højst indbetales 8.800 kr. på en aldersopsparing. Hvis der er syv år eller mindre, til du når pensionsalderen, kan der dog indskydes 56.900 kr. Er du født i 1962 eller tidligere, kan du derfor indskyde det høje beløb i år. Har du nået pensionsalderen, kan du fortsætte med at indbetale det høje beløb indtil udgangen af det år, hvori du begynder at få udbetalt beløb fra en ratepension eller livrente mv. Herefter må du igen nøjes med at indskyde det lave beløb.

Indbetalinger til en aldersopsparing giver ikke ret til skattefradrag. Til gengæld skal der ikke betales skat ved udbetalinger fra en sådan, ligesom opsparingen ikke medfører modregning i pensionstillæg. Afkast af en aldersopsparing beskattes med 15,3 %.

I de fleste tilfælde udbetales en aldersopsparing med et engangsbeløb, når man når pensionsalderen, men faktisk kan du vente med udbetaling indtil 20 år efter, ligesom udbetaling i rater også er en mulighed.


Lidt statistik

Ifølge Danmarks Statistik var der ved udgangen af 2021 lige over 2 mio. danskere, der havde en aldersopsparing. Det samlede indestående udgjorde knap 266 mia. kr. Spredt ud på aldersgrupper var opsparingen fordelt således:

tabel

Den meget store opsparing blandt ældre, der har passeret pensionsalderen for flere år siden, vil måske overraske nogle. Den klassiske pensionsrådgivning lyder nemlig på, at man som pensionist skal starte med at leve af sine frie midler, herunder en aldersopsparing, inden man sætter gang i udbetaling af ratepensioner, jf. fx denne nyhed fra Sampension.

Når ikke alle følger dette råd, kan det bero på flere ting, men hos nogle skyldes det formentlig helt enkelt, at de ikke har brug for opsparingen, som derfor på sigt skal tilfalde arvingerne. I så fald giver det på grund af den lave afkastbeskatning god mening at vente med at hæve aldersopsparingen længst muligt. Det kan heller ikke udelukkes, at mange ældre hygger sig med at pleje de aktieinvesteringer, som de har foretaget for deres aldersopsparing, og alene af den grund undlader at hæve den.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.