Tusindvis af ligegyldige breve fra SKAT

Alene i år vil over 50.000 virksomheder modtage et to-siders brev fra Skattestyrelsen om en bagatelagtig rettelse af visse fejlagtige rentebeløb på deres skattekonto.

I snart 10 år har alle virksomheder haft en særlig skattekonto hos Skattestyrelsen. En konto, der giver et samlet overblik over virksomhedens indberetninger og opkrævninger af både skat og moms - ligesom den viser virksomhedens indbetalinger til og udbetalinger fra Skattestyrelsen.

Tilbage i 2017 opdagede Skattestyrelsen en teknisk fejl i renteberegningen på skattekontoen. En fejl, hvis betydning i økonomisk forstand var ubetydelig, men som vedrørte intet mindre end ca. 320.000 virksomheder.

De forkert beregnede beløb er i nogle tilfælde i virksomhedens favør og i andre tilfælde i statskassens, men samlet set er der for godt halvdelen af virksomhedernes vedkommende tale om en regulering på under fem kroner i enten den ene eller anden retning.

Alligevel har Skattestyrelsen siden 2019 brugt ganske mange ressourcer på at rette fejlene og underrette virksomhederne om dette. Også selv om styrelsen på grund af forældelsesreglerne ikke kan opkræve beløbet i de tilfælde, hvor virksomheden har betalt for lidt.

Arbejdet med fejlretningen sker, fordi styrelsen ikke har lovhjemmel til at undlade at gøre det.

Status på fejlretningen

For nylig udsendte Skattestyrelsen en nyhed med en status på sit oprydningsarbejde. Det fremgår heraf, at styrelsen nu har rettet fejlen hos en tredjedel af de berørte virksomheder.

I første halvår af 2022 er der sendt breve til 11.500 virksomheder, og i andet halvår sendes der breve til yderligere 43.000. Brevene udsendes uanset størrelsen af det beløb, der rettes. Mange virksomheder har derfor fået breve om en fejlrettelse på ganske få ører.

I de tilfælde, hvor den forkerte renteberegning har ført til, at Skattestyrelsen har opkrævet et for højt beløb, får virksomheden udbetalt det for meget betalte med tillæg af en rentegodtgørelse, men igen – der er tale om småbeløb.

Kommentar

Nok mere end én virksomhedsejer har på de sociale medier lavet opslag om – og ironiseret over - det to-siders brev, som han eller hun har modtaget fra Skattestyrelsen om fejlrettelsen. Ligesom der på jv.dk for nylig var en artikel om samme emne. Den handlede om en virksomhedsindehaver, der havde modtaget et brev om et forældet mellemværende på én øre.

Alle er naturligvis enige om, at det er ressourcespild af dimensioner, når både offentlige myndigheder og virksomheder skal bruge tid og kræfter på den slags, men bolden ligger hos politikerne, fordi det kræver en lovændring at indføre en bagatelgrænse. Det kan dog godt undre, at Skattestyrelsen – som med det nuværende tempo nok tidligst vil være færdig med fejlrettelsen i slutningen af 2025 – angiveligt ikke af egen drift har henvendt sig til politikerne om behovet for en lovændring.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.