Topskatten føles som mere end 15 %

Ligesom så mange andre afleverer topskattebetalere omkring 33 % af deres bruttoindkomst op til topskattegrænsen i skat, mens de af den overskydende del betaler omkring 56 % i skat.

Der tales meget om topskatten i øjeblikket. Det efterstående er ikke et forsvar for skatten og heller ikke det modsatte, men har til formål at forklare, hvordan skatten virker. 

I 2022 er reglerne sådan, at der skal betales topskat med 15 % af den del af den personlige indkomst – typisk løn eller virksomhedsoverskud – som efter AM-bidrag overstiger et beløb på 552.500 kr. Marginalskatten af indkomst over denne beløbsgrænse ligger dermed på knap 56 % for en erhvervsaktiv, mens den for samme persontype for indkomst under grænsen ligger på lige over 38 %. I praksis føles skattebelastningen af indkomst henholdsvis over og under beløbsgrænsen mere forskellig. Det skyldes, at der i indkomst under beløbsgrænsen fratrækkes forskellige typer af fradrag ved skatteberegningen. Virkningen heraf kan illustreres med dette eksempel:

Jens og Jonas er ikke bare naboer og gode venner. De bor også i identiske rækkehuse, kører i identiske biler og arbejder i samme by. De er begge gift og er begge medlemmer af folkekirken. Deres økonomiske forhold er med en enkelt undtagelse også ens. Den eneste forskel er, at Jens’ løn præcis ligger på topskattegrænsen, mens Jonas tjener 50.000 kr. mere (efter AM-bidrag). Det giver følgende forskel i deres skattebetaling:

Jens’ samlede skat svarer til ca. 31 % af hans bruttoindkomst. Jonas’ samlede skat er kun lidt højere (33 %), men er sammensat således, at han af sin indkomst op til 600.543 kr. – svarende til vennens løn – betaler præcis det samme i skat som denne nemlig 186.373 kr., mens han betaler 55,55 % i skat af den overskydende del. Han oplever derfor skattebelastningen af den sidst tjente krone som værende ikke 15 %-point, men næsten 25 %-point højere end for den første del.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her