Status på udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger

Det går endog meget langsomt med udsendelsen af de nye vurderinger og med tilbagebetalingen af ejendomsskat til dem, der har betalt for meget. De belønnes dog med højt skattefrit rentetillæg og er derfor nok ligeglade.

Den 16. juni 2021 udsendte den daværende skatteminister en pressemeddelelse om, at der nu langt om længe ville komme gang i udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger. I første omgang til ejerne af 50.000 boliger. De resterende i etaper fra 2022.

I dag kan det konstateres, at det fortsat går endog meget trægt med udsendelsen. Inden udgangen af 2021 nåede Vurderingsstyrelsen ganske vist at udsende nye ejendomsvurderinger for 51.519 boliger, men udsendelsen skete så sent, at ikke en eneste af de ejere, som skulle have penge tilbage, nåede at få udbetalt noget inden årets udgang.

I foråret 2022 var det herefter planen, at der skulle udsendes vurderinger for yderligere 100.000 boliger. Dette er Vurderingsstyrelsen ikke nået i mål med. Vi har hos styrelsen fået oplyst, at der pr. 27. juni 2022 er udsendt deklarationsmeddelelser for omkring 95.000 parcel- og rækkehuse. Deklarationsmeddelelsen er en forløber for den egentlige ejendomsvurdering og rummer bare de oplysninger, som styrelsen er i besiddelse af for de enkelte ejendomme. Styrelsen oplyser samtidig, at de egentlige vurderinger udsendes løbende, og at ejerne vil have modtaget disse i løbet af sommeren, men uden angivelse af en dato for, hvornår udsendelsen forventes at være afsluttet.

Og yderligere sker der ikke i 2022. Efter sommerferien påbegynder Vurderingsstyrelsen sagsbehandlingen af de resterende ca. 700.000 parcel- og rækkehuse, men der bliver ifølge oplysninger fra styrelsen hverken udsendt deklarationsmeddelelse eller ejendomsvurdering for nogle af disse før i starten af 2023.

Ved udgangen af 2022 vil det således stadig være mindre end 10 % af det samlede antal ejerboliger, som der er udsendt en ny vurdering for. Når udsendelsen af vurderinger for parcel- og rækkehuse er afsluttet, venter nemlig omkring 850.000 sommerhuse og ejerlejligheder mv.

Tilbagebetalingsordningen

De boligejere, der i årenes løb har betalt for meget i ejendomsskat, får det for meget betalte retur sammen med et skattefrit rentetillæg på 6,2 % pr. påbegyndt år. Udbetalingen vil ske senest fem måneder efter modtagelsen af det klagefristbrev, som ejerne får efter modtagelsen af den nye ejendomsvurdering. De boligejere, der har betalt for lidt i ejendomsskat, skal ikke efterbetale noget.

For de ca. 51.500 ejendomme, som der blev udsendt vurderinger for i 2021, skal der tilbagebetales ca. 131 mio. kr. til omkring 15.900 nuværende og tidligere boligejere. I gennemsnit ca. 8.200 kr. til hver. I de tilfælde, hvor et ægtepar ejer huset 50/50, vil de begge få udbetalt halvdelen af beløbet. Ifølge en nyhed fra Vurderingsstyrelsen får mere end hver tredje boligejer i denne gruppe udbetalt over 10.000 kr., mens 10 % får over 30.000 kr. udbetalt. Udbetalingen vil i det væsentlige – måske fuldt ud - ske i 2. halvår af i år.

Tilbagebetalingsordningen gælder kun tilmed 2020. For indkomstårene derefter omberegnes ejendomsskatterne blot, når de nye vurderinger foreligger, og det uden at der gives noget rentetillæg til dem, der har betalt for meget. For de boligejere, der fik en ny vurdering sidste år, har Skattestyrelsen for nylig opdateret deres årsopgørelse for 2021, jf. denne nyhed. Ifølge Vurderingsstyrelsen medførte dette, at kun ca. 150 af de ca. 85.000 boligejere skulle have penge tilbage i ejendomsværdiskat for dette år. I gennemsnit lidt over 700 kr. til hver.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.