Stadig muligt at ændre årsopgørelsen for 2021

Selvom udmeldingerne fra Skattestyrelsen op til den 1. maj nærmest gav indtryk af det modsatte, så kan du stadig uden videre indtaste ændringer til din årsopgørelse for 2021. 

Formelt set udløb fristen for at indtaste eller rette beløb på årsopgørelsen for 2021 den 1. maj 2022, og i dagene op til fristudløbet var Skattestyrelsen særdeles aktiv på de sociale medier med opfordringer til at huske fristen.

Reelt har datoen dog ikke den store betydning. Også efter den 1. maj 2022 er det således muligt at få ændret årsopgørelsen for 2021, hvis noget er glemt. Ændringen sker blot efter et andet regelsæt, idet der i så fald formelt set er tale om genoptagelse af en skatteansættelse. 

I virkeligheden var det snarere årsopgørelsen for 2018 end årsopgørelsen for 2021, der burde have været i fokus op til den 1. maj 2022. Når det gælder glemte fradrag, er porten nemlig nu smækket i, når det gælder 2018. Det er den ikke for årene 2019, 2020 og 2021.

 

Glemte fradrag 

Selvom en ændring af årsopgørelsen for 2021 efter den 1. maj 2022 altså formelt set sker efter et andet regelsæt, så er praktikken den samme. Det er således stadig muligt at indtaste fx et glemt kørselsfradrag, et glemt fradrag for låneomkostninger eller et glemt tab på anparter eller aktier i et ikke-børsnoteret selskab. 

Vi har hos Skattestyrelsen fået oplyst, at der stadig kan indtastes i de rubrikker, som gælder for de enkelte fradragstyper. Den eneste ændring, der er sket med virkning fra den 2. maj, er, at der efter indtastning af det glemte fradrag nu fremkommer en dialogboks på skærmen, hvor man skal oplyse årsagen til indtastningen eller rettelsen. Normalt vil det være fuldt tilstrækkeligt at skrive, at der er tale om et glemt fradrag. Hvis Skattestyrelsen ønsker nærmere oplysninger eller dokumentation, vil du modtage særskilt besked herom.

 

Glemte indtægter

Også på indtægtssiden er det muligt at foretage indtastninger efter den 1. maj 2022, men her har skæringsdagen dog den principielle betydning, at indtægter, der indberettes efter denne, i princippet kan føre til en bøde. I praksis er det dog nok sjældent, at der rejses krav herom, hvis indkomsten indberettes relativt kort tid efter fristudløbet, og overskridelsen i øvrigt skyldes manglende opmærksomhed omkring denne.

Har du derfor glemt at oplyse fx en bitcoingevinst, en gevinst på en post aktier eller anparter i et ikke-børsnoteret selskab eller en gevinst ved salg af en forældrelejlighed, kan du stadig nå at gøre det. Også i disse tilfælde vil der efter indtastningen fremkomme en dialogboks på skærmen, hvor årsagen til disse skal oplyses. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.