Slut med håndværkerfradrag

De håndværkere, der i årets tre første måneder har udført arbejde, der giver deres kunder ret til håndværkerfradrag, bør ikke vente for længe med faktureringen. Kun regninger betalt inden udgangen af maj kan fratrækkes.

Siden 2011 har det været muligt at få skattefradrag for forskellige former for udgifter til håndværkerbistand i sit hjem eller i sit sommerhus. Det har været en populær ordning, som mange danskere har gjort brug af. Også selvom det kun har været udgiften til arbejdsløn – og ikke også til materialer – der har kunnet fratrækkes, og selvom skatteværdien af fradraget over tid er reduceret, og aktuelt ligger omkring de 25 %.

Men nu er det slut. Folketinget har vedtaget regeringens lovforslag om at lukke ordningen. I 2022 er der kun fradrag for udgifter til arbejder, der er udført i perioden 1. januar til 31. marts 2022, og det er endda en betingelse, at regningen for arbejdet betales senest den 31. maj 2022.

Det sidste bør landets mange håndværksvirksomheder være opmærksomme på. Mange af disse er ofte længe om at få sendt regninger for deres arbejde, men netop i år er det vigtigt, at arbejde, der er udført i årets første kvartal, bliver faktureret rimelig hurtigt, så kunderne kan nå at betale indenfor fristen.

 

Fradragsloft

Det maksimale fradrag for arbejde udført i første kvartal af 2022 er på 12.900 kr. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi har i lighed med tidligere år hvert sit fradrag, uanset hvem af dem, der har betalt regningen.

De arter af arbejder, der berettiger til fradrag, er de samme som i 2021. Det vil sige, at der fx er fradrag for udgifter til arbejdsløn inklusive moms til isolering af ydervægge og til nye vinduer og døre, til installation af varmepumpe, til installation af tyverialarm eller til tilslutning af bredbånd, jf. denne side på skat.dk, hvor arten af de arbejder, der giver ret til håndværkerfradrag er opregnet.

 

Stadig servicefradrag

Det er kun muligheden for fradrag for udgifter til håndværkerbistand, der afskaffes. Det er således stadig muligt at få fradrag for serviceydelser. Det vil sige for udgifter til en vinduespudser, en rengøringshjælp, en havemand eller til børnepasning.

Når det gælder havearbejde, omfatter fradragsretten fx udgifter til græsslåning, til lugning af ukrudt, til hækklipning og til beskæring af træer og buske, men ikke til træfældning og til fjernelse af væltede træer.

Der kan i 2022 højst opnås servicefradrag for 6.400 kr. – dog for 12.800 kr. for ægtefæller og for samlevere med fælles økonomi. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.