Skattespørgsmål om økonomisk støtte til folketingskandidater

Folketingskandidater skal betale skat af bidrag, som modtages udenom en partiforening - også af hjælp i form af betalte støtteannoncer eller rådighed over en kampagnebil. Ingen mulighed for fradrag for valgkampudgifter.

Det er dyrt at føre valgkamp, og den støtte, som de lokale partiforeninger bidrager med, er sjældent tilstrækkelig til at sikre valg. Derfor er det helt almindeligt, at mange kandidater søger økonomisk støtte andre steder, herunder hos virksomheder i opstillingskredsen. Det rejser altid spørgsmål om de skattemæssige konsekvenser hos såvel modtageren som giveren af den økonomiske støtte.

 

Kandidaterne

Støtte, der modtages via en partiforening, er skattefri. Det gælder, uanset om støtten anvendes til dækning af udgifter til annoncer og flyers eller til dækning af rejse- og opholdsudgifter. I forhold til de sidste er skattefriheden dog betinget af, at der er tale om dækning af udgifter efter regning. Der kan ikke skattefrit udbetales støtte efter reglerne om skattefrie kørepenge og diæter.

Økonomisk støtte, der modtages udenom en partiforening, er skattepligtig som personlig indkomst. Det fastslog Landsskatteretten i en afgørelse fra 2017. Sagen handlede om en politiker, der havde modtaget kontante sponsorbidrag på 68.000 kr. til delvis dækning af sine kampagneudgifter, hvilke udgifter ikke kunne modregnes i det skattepligtige beløb.

Skattepligten omfatter ikke kun kontante bidrag, men fx også bidrag i form af støtteannoncer eller rådighed over en kampagnebil. Det fremgår direkte af Skattestyrelsens juridiske vejledning.

At beskatningen sker som personlig indkomst betyder, at marginalskatten udgør ca. 52 %, idet der ikke skal betales AM-bidrag af den slags indkomst.   

Der foreligger ikke afgørelser fra praksis om, hvad der gælder, hvis en partiforening modtager et kampagnebidrag betinget af, at bidraget af foreningen udbetales krone for krone til en specifik kandidat til hel eller delvis dækning af dennes valgkampudgifter. Det kan næppe udelukkes, at et sådant bidrag i skattemæssig forstand vil skulle sidestilles med et bidrag modtaget udenom partiforeningen og derfor kan medføre skattepligt hos modtageren.

 

Virksomheders valgkampbidrag

Praksis er benhård. Virksomheder har ikke under nogen omstændigheder skattefradrag for bidrag til en politikers valgkampagne. Selvstændiges bidrag sidestilles således med en privat hævning i virksomheden, mens bidrag fra selskaber normalt anses for en udlodning til aktionærerne. I så fald nægtes selskabet ikke kun fradrag for betalte bidrag, men aktionærerne beskattes samtidig af et tilsvarende beløb som aktieindkomst.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.