Skat ved udlejning af bil gennem GoMore

Skattereglerne for udlejning af el- og hybridbiler er markant bedre end for udlejning af benzin- og dieselbiler, bl.a. fordi det skattefrie bundfradrag ikke også gælder for indtægter ved udlejning af båd og/eller campingvogn. 

At udleje sin bil i perioder, hvor man ikke selv skal bruge den, er som udgangspunkt godt både for klimaet og for privatøkonomien. Det sidste især, fordi der normalt ikke skal betales skat af lejeindtægten.

Der findes ingen statistikker for, hvor mange der lejer deres bil ud, men det er vores klare vurdering, at der bliver flere og flere, som gør det. Blandt andet fordi lejeindtægterne kan være en god hjælp i en tid med stærkt stigende leveomkostninger.

 

Skattereglerne

Skattemæssigt skelnes der mellem benzin- og dieselbiler på den ene side, og el-, brint- og plug-in-hybridbiler på den anden side. Fælles for alle typer af biler er, at muligheden for en skattefri indtægt kun eksisterer, hvis udlejningen sker gennem et udlejningsfirma, som indberetter lejeindtægterne til Skattestyrelsen. Fælles gælder også, at der af evt. indkomst over bundfradraget kun skal betales skat af 60 % af den overskydende del.

For benzin- og dieselbiler udgør det skattefri bundfradrag i 2022 et beløb på 10.800 kr. Dette bundfradrag gælder imidlertid ikke kun for biludlejning, men også for eventuelle indtægter ved udlejning af båd og campingvogn. Også for sidstnævnte er det en betingelse, at udlejningen sker via en platform, der foretager indberetning af lejeindtægterne.

For el- og hybridbiler mv., defineret som biler, der har et beregnet CO2-udslip på under 50 g pr. kørt km, udgør fradraget i 2022 et beløb på 20.300 kr., og dette bundfradrag skal ikke deles med andre typer udlejning. Indehaveren af en el- eller hybridbil har dermed mulighed for en samlet skattefri lejeindtægt på 31.100 kr. i år ved udlejning dels af el-/hybridbilen og dels af en evt. konventionel bil, en båd og/eller en campingvogn. 

 

Ægtefæller

Det skattefrie bundfradrag gælder pr. person. Ægtefæller har således hvert sit bundfradrag og kan derfor i princippet tilsammen tjene over 5.000 kr. skattefrit om måneden, hvis de udlejer såvel bil som båd og/eller campingvogn.

I et nyligt svar til Folketingets Skatteudvalg oplyser skatteministeren, at et bundfradrag kun kan bruges af begge ægtefæller, hvis hver ægtefælle har en lejeindtægt, som bundfradraget kan modregnes i. Dette synes at måtte forstås derhen, at begge ægtefæller skal oprette en profil hos et udlejningsbureau, hvis de regner med at leje så meget ud, at de har brug for mere end ét bundfradrag. Noget som forekommer unødvendigt bureaukratisk. Af svaret fremgår ikke, hvorvidt det har betydning, hvis kun den ene ægtefælle er registreret som ejer af det aktiv, som udlejes. Dette er næppe tilfældet. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.