Skat og moms ved udlejning via Airbnb i 2022

For dem, der lejer meget ud, eller som har en bolig, der kan lejes ud til en særlig høj dagstakst, kan det hurtigt komme på tale, at der skal betales både skat og moms af indtægterne, som også omfatter betaling for forbrug.

Efter to år i COVID-19-dvale er der nu igen udsigt til, at mange udlændinge vil besøge Danmark, og at omfanget af danskeres udlejning af boliger gennem fx Airbnb måske vil nærme sig tallene fra rekordåret 2019, hvor antallet af bookninger i Danmark via denne portal angiveligt nåede op på 1,1 mio. fordelt på mere end 70.000 udlejere. 

 

Skattereglerne ved korttidsudlejning

Skattemæssigt kan der normalt vælges mellem bundfradrags- og regnskabsmetoden. Langt de fleste vælger den førstnævnte, fordi man i så fald undgår at skulle lave et egentligt regnskab over udlejningen.

Efter bundfradragsmetoden skal der i 2022 kun betales skat, hvis lejeindtægten overstiger et beløb på 30.300 kr. Gør den det, skal der betales skat af 60 % af den del, der overstiger bundfradraget. Den skattepligtige del skal indtastes i rubrik 37 på årsopgørelsen og beskattes som kapitalindkomst. For de fleste betyder det en marginalskat på omkring 35 %.

Har du en lejeindtægt på fx 50.000 kr. inklusive betaling for lys, vand og varme mv., vil du derfor skulle betale lidt over 4.000 kr. i skat (35 % af 60 % af (50.000-30.300 kr.)).

Bundfradraget på de 30.300 kr. forudsætter, at udlejningsplatformen indberetter lejeindtægten til Skattestyrelsen. Det kræver, at du får et særligt link fra platformen til en side på skat.dk, hvor du skal logge dig ind og godkende, at der sendes en kode til brug for indberetningen til platformen. Udlejer du ikke gennem en platform, som indberetter lejeindtægterne, udgør bundfradraget kun 11.900 kr. (2022).

Bundfradraget gælder, uanset om der er tale om en ejerbolig eller om en lejebolig. Som udgangspunkt gælder bundfradraget for hver bolig. Ægtefæller har således ikke hvert sit fradrag, ligesom flere lejere normalt får bundfradrag svarende til deres lejeandel.

 

Momsreglerne

Landsskatteretten har i en nylig afgørelse fastslået, at der skal betales moms, hvis lejeindtægten – inklusive eventuel særskilt betaling for el, vand, varme, sengelinned og rengøring mv. – ved korttidsudlejning af en del af en bolig på årsbasis overstiger 50.000 kr. Det er der ikke noget nyt i, men desværre er det en regel, som overses af mange Airbnb-udlejere.

Den konkrete sag handlede om et ægtepar, der udlejede en del af en ejerlejlighed, som udgjorde en selvstændig lejlighed med egen indgang, men som ikke var særskilt matrikuleret. Dette var ifølge Landsskatteretten uden betydning, da det ikke var arten af det udlejede, men anvendelsen, som var afgørende for momspligten.

Momspligten gælder ikke kun for lejeindtægter over beløbsgrænsen, men for den fulde lejeindtægt. Lejes der ud for 60.000 kr., vil der skulle betales moms med 12.000 kr. (20 % af 60.000 kr.) og skat af 10.620 kr. (60 % af (60.000-12.000) - 30.300 kr.).

For god ordens skyld bemærkes, at der kun kan blive tale om moms, hvis der er tale om korttidsudlejning af en del af en bolig. Udlejer man således hele sin bolig via fx Airbnb, mens man selv bor i sommerhus, vil der efter vores opfattelse ikke skulle betales moms, selvom lejeindtægten overstiger beløbsgrænsen på de 50.000 kr. Der foreligger dog ingen afgørelser om dette spørgsmål.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.