Satser for skattefrie kørepenge og diæter i 2022

Danske arbejdsgivere udbetaler formentlig omkring 10 mia. kr. i skattefrie godtgørelser hvert år. Det er derfor regler af overordentlig stor praktisk betydning, og hvor arbejdsgivernes kontrolforpligtelse er essentiel.

Den heldigvis lave inflation betyder, at satserne for skattefrie godtgørelser kun ændrer sig lidt fra år til år. Udviklingen fra 2021 til 2022 er ingen undtagelse.

 

Skattefrie kørepenge

Satserne for skattefri befordringsgodtgørelse er i 2022 lidt højere, end de har været i 2021, jf. nedenstående oversigt. 

En lønmodtager, der årligt kører 15.000 km arbejdsmæssigt i sin egen bil, kan i 2022 få udbetalt 52.650 kr. i skattefri kørselsgodtgørelse. Det er 1.050 kr. mere end i 2021. Godtgørelse for kørsel i december 2021, der udbetales i januar 2022, skal afregnes med 2021-satsen.

Reglerne om udbetaling af skattefrie kørepenge og diæter forudsætter, at arbejdsgiveren fører kontrol med de oplysninger, som de ansatte afgiver på kørselsbilag og rejseafregninger. Foretages der ikke kontrol, bliver godtgørelserne skattepligtige.

Selvom det er de ansattes skatteansættelser, der ændres i sådanne tilfælde, så ender regningen næsten altid på arbejdsgiverens bord. Enten som følge af hæftelse for skatten, eller fordi arbejdsgiveren frivilligt indgår aftale med skattemyndighederne om at betale denne. Eller fordi firmaet i en civil retssag dømmes til at erstatte den ansattes tab. Se nærmere herom i denne artikel.

 

Skattefri rejsegodtgørelse

Også når det gælder rejsegodtgørelse er satserne forhøjet en lille smule:

Den særlige 25 %-godtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der er på en rejse af en varighed på mindst 24 timer til et midlertidigt arbejdssted, og derfor overnatter udenfor hjemmet, og som på rejsen får dækket deres udgifter til mad og drikke (kost) efter regning. Altså får betalt eller refunderet deres faktiske udgifter. Beløbet er tænkt til dækning af udgifter til småfornødenheder – fx lidt frugt, en kop kaffe eller et stykke chokolade – og kan udbetales uden dokumentation for de faktiske udgifter.

En medarbejder med 100 rejsedage om året kan således i gennemsnit få udbetalt ca. 1.100 kr. skattefrit om måneden efter 25 %-reglen. Ønsker arbejdsgiveren ikke at udbetale godtgørelsen – hvilket denne ikke er forpligtet til – kan medarbejderen på sin årsopgørelse indtaste et fradrag af tilsvarende størrelse som et ligningsmæssigt fradrag. Skatteværdien af et sådant fradrag er dog kun på 25 %. Et fradrag på 13.475 kr. (100 dage) giver derfor kun en årlig skattebesparelse på ca. 3.400 kr. og er dermed langt mindre gunstigt end en udbetaling af godtgørelsen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.