Sådan beregnes din trækprocent og dit månedsfradrag

Selvom trækprocenten og månedsfradraget er de to vigtigste tal på forskudsopgørelsen for 2023, så er det kun få, der ved, hvordan de fremkommer.

Skattestyrelsen har nu åbnet for adgangen til forskudsopgørelsen for 2023. En opgørelse, som ikke er omgærdet af den samme spænding som årsopgørelsen. Ingen sidder i kø for at se den, og faktisk er det ikke ret mange, som overhovedet tjekker deres forskudsopgørelse. Det til trods for, at Skattestyrelsen i stort anlagte kampagner på de sociale medier indtrængende opfordrer os til at gøre det.

I virkeligheden er Skattestyrelsen selv lidt skyld i den beskedne interesse for forskudsopgørelsen. Styrelsen har nemlig spændt et sikkerhedsnet ud under borgerne ved at indføre en ordning, hvorefter styrelsen selv tre gange i løbet af året automatisk udsender nye forskudsopgørelser, hvis der er noget, som tyder på, at borgeren står til enten at få en restskat eller en overskydende skat på over 5.000 kr. For pensionister og SU-modtagere dog kun 1.000 kr. 

Vi har hos styrelsen fået oplyst, at de i 2022 uopfordret har udsendt forslag til nye forskudsopgørelser til 363.398 borgere, hvoraf kun 26.536 (ca. 7 %) har afslået forslaget. Ordningen fungerer nemlig på den måde, at det kræver en aktiv handling fra borgeren, hvis det nye skattekort ikke skal træde i kraft.

 

Sådan beregnes trækprocenten 

For lønmodtagere er det trækprocenten, der bestemmer, hvor meget arbejdsgiveren ved hver lønudbetaling skal indeholde i skat af den del af indkomsten, som overstiger skattekortfradraget. For dem, der ikke betaler topskat, opgøres trækprocenten som summen af satserne for kommuneskat, evt. kirkeskat og den statslige bundskat, men således at der altid oprundes til nærmeste hele procent. Det sidste betyder, at der hele tiden betales lidt for meget i skat, men pengene får du tilbage som overskydende skat eller mindre restskat, når årsopgørelsen kommer. Eksempler på trækprocenter i 2023:

For dem, der betaler topskat, beregnes der efter særlige regler en procentsats, som tillægges før oprundingen. Kirkeskat indgår naturligvis kun ved beregningen af trækprocenten for dem, der er medlemmer af folkekirken.

 

Sådan beregnes dit månedsfradrag

På forskudsopgørelsen kan du se dit fradrag. Det opgøres på måneds-, 14-dages-, uge- og dagsniveau og er udtryk for, hvor stort et beløb i hver lønperiode, som du ikke skal betale skat af. Fradraget udregnes efter denne formel:

Forskudsangivet løn ekskl. AM-bidrag minus (beregnet skat for året ekskl. AM-bidrag x 100/trækprocent før oprunding).

Resultatet af beregningen giver det samlede årsfradrag. For at udfinde måneds- eller 14-dagesfradraget skal du derfor dividere resultatet med enten 12 eller 26. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.