Så meget kan du indskyde på din aktiesparkonto i 2022

Det kræver lommeregner at finde ud af, hvor meget der kan indskydes på en aktiesparekonto, der er oprettet i 2021 eller tidligere. Et beløb svarende til den netop betalte skat af afkastet sidste år, kan dog altid indskydes.

Da muligheden for oprettelse af aktiesparekonti blev indført, forventede Skatteministeriet, at helt op mod 900.000 danskere ville gøre af brug denne. Sådan er det imidlertid ikke gået. Ved udgangen af 2021 var der således, ifølge brancheorganisationen Finans Danmark, kun oprettet 217.000 konti – altså knap en fjerdedel af det forventede.

En af årsagerne til den beskedne interesse er formentlig de komplicerede regler for indskud. Formelt set gælder der et loft på 103.500 kr. (2022-niveau), men selvom du måske kun har indskudt et mindre beløb, er det ikke sikkert, at du kan indskyde yderligere. Omvendt kan der være nogle, som allerede har indskudt maksimumbeløbet, men som rent faktisk godt kan indskyde mere. Det hele handler nemlig om, hvordan det er gået med værdien af de aktier, som du har købt for de indskudte midler.

Det maksimale indskud i 2022 udgøres således af et beløb svarende til forskellen mellem loftet på de 103.500 kr. og summen af et eventuelt kontant indestående på din aktiesparekonto ved udgangen af 2021, og værdien af aktierne i det tilhørende depot på samme tidspunkt. Hertil kan lægges et beløb svarende til den afkastskat for 2021, som for nylig er blevet trukket på din konto. Uanset hvor meget du tidligere har indskudt, kan du nemlig altid indskyde et beløb svarende til den betalte skat.

Eksempler

Nedenfor følger to eksempler på hvor meget, der kan indskydes i 2022:


Skat

Den for nylig betalte skat er beregnet som 17 % af afkastet i 2021. Der er tale om en såkaldt lagerbeskatning. Det betyder, at den er beregnet også af værdistigninger på aktier, som ikke var solgt ved årets udgang. Sådanne aktier er formentlig hos de fleste faldet betragteligt i værdi her i starten af 2022. Forbliver aktiekurserne uændrede året ud, vil lagerskatten for de fleste derfor blive negativ for 2022. En sådan skat udbetales ikke, men fremføres til modregning i positiv skat i et senere år. Lukkes aktiesparekontoen i dag i frustration over de faldene aktiekurser, er pengene derfor tabt.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.