Reglerne om fravalg af revision

Visse selskaber kan i øjeblikket fravælge enhver form for revisorgennemgang af deres årsregnskab. Fra næste år skal en del af dem som minimum have foretaget en såkaldt udvidet gennemgang af en godkendt revisor. 

Bortset fra erhvervsdrivende fonde og medarbejderinvesteringsselskaber kan små selskaber mv. fravælge revision af deres årsregnskab, når de i to på hinanden følgende regnskabsår ikke på balancetidspunktet overskrider to af følgende tre størrelser:

Muligheden for fravalg af revision benyttes i vidt omfang. I en undersøgelse fra FSR-danske revisorer fra 2020 fremgik det, at 168.000 selskaber havde fravalgt revision for regnskabsåret 2019. Langt de fleste af disse selskaber valgte i stedet en såkaldt assistanceerklæring fra deres revisor. En gruppe på godt 65.000 selskaber valgte dog helt at undlade at få revisorbistand til deres årsregnskab. Det svarede dengang til 22 % af alle selskaber.

 

Nye regler fra 2023

For regnskabsår der påbegyndes den 1. januar 2023 eller senere strammes reglerne på to punkter.

For det første indføres der krav om revision eller såkaldt udvidet gennemgang af en revisor af årsregnskaber for virksomheder med en balancesum på over 50 mio. kr. i to på hinanden følgende regnskabsår. Det gælder, uanset om virksomheden både har en nettoomsætning og et antal ansatte under størrelsesgrænsen for fravalg af revision.

For det andet indføres der krav om revisorerklæring på regnskaber for virksomheder inden for bestemte brancher, hvis de har en årlig nettoomsætning på over fem mio. kr. i to på hinanden følgende regnskabsår uanset balancesum og antal ansatte.

 

Balancesum over 50 mio. kr.

Kravet om mindst en udvidet gennemgang vil ikke overraskende især få betydning for visse ejendoms- og holdingselskaber. Det vil sige selskaber med få ansatte og en relativt lav nettoomsætning, men med pænt store balancer.

Der er ingen overgangsregel. Selskaber med kalenderårsregnskab, som både i 2022 og i 2023 har en balancesum over grænsen, vil dermed skulle vælge mellem udvidet gennemgang og revision for regnskabsåret 2023.

 

Virksomheder i bestemte brancher

De virksomheder med en omsætning på over fem mio. kr., som qua deres branchekode i CVR-registret bliver omfattet af kravet om at have en revisorerklæring på deres årsregnskab, er følgende:

  • Vognmandsvirksomheder (vejgodstransport)
  • Restauranter, pizzarier, grillbarer, eventcatering mv.
  • Caféer, værtshuse og diskoteker mv.
  • Virksomheder, der driver webportaler, webhosting, databehandling mv. 
  • Virksomheder, der handler med biler – personbiler, varebiler og minibusser – enten som engros- eller detailhandel.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.