Reglerne for servicefradrag i 2023

Håndværkerfradraget er afskaffet, men servicefradraget – der inden for visse rammer giver private ret til skattefradrag for udgifter til rengøringshjælp, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde – gælder stadig.

Håndværkerfradraget blev afskaffet med virkning fra 1. april 2022. Kun udgifter, der angår arbejde udført i årets første kvartal og som blev betalt seneste den 31. maj 2022, kan derfor fradrages på årsopgørelsen for 2022. Der kan højst fratrækkes 12.900 kr. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi har hvert sit fradrag og kan derfor tilsammen fratrække op til 25.800 kr., uanset hvem af dem der har betalt regningen. 

Reglerne for fradrag for udgifter til servicebistand i hjemmet eller i sommerhuset gælder derimod fortsat – og med følgende beløbsgrænser:

Også når det gælder servicefradraget har ægtefæller og samlevende hvert sit fradrag. 

Skatteværdien – der er udtryk for den reelle skattebesparelse, der opnås qua fradraget – udgør både i 2022 og i 2023 ca. 26 % af udgiften. Et ægtepar, der på årsbasis har udgifter til rengørings- og havehjælp på i alt 10.000 kr., får dermed dækket ca. 2.600 kr. af udgiften via skatten, hvis de husker at indberette fradraget på skat.dk.

 

Arten af service

Der kan foretages fradrag for følgende:

  • Udgifter til rengøring, herunder vask og strygning af tøj, støvsugning og vask af gulve samt rensning af tæpper, persienner og gardiner, når dette sker i hjemmet.
  • Udgifter til vinduespudsning både inde og ude.
  • Udgifter til børnepasning, herunder hjælp til at hente børn fra eller transportere børn til daginstitutioner og fritidsaktiviteter, men kun, hvis børnepasseren er fyldt 18 år ved årets udgang. Udgifter til lektiehjælp – som ikke sker i forbindelse med pasning – er ikke fradragsberettiget.
  • Udgifter til almindeligt havearbejde, herunder lugning, græsslåning og beskæring af buske og træer. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til træfældning eller til rensning af tag og tagrender og heller ikke til anlæg af ny græsplæne eller ny terrasse. 

 

Særligt om sommerhuse  

Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til hjælp i sommerhuset, hvis dette i løbet af året har været udlejet. Det gælder, uanset om arbejdet er udført i perioder, hvor man selv har brugt det. For sommerhuse i udlandet, der ikke har været udlejet, kan der som udgangspunkt foretages fradrag efter samme regler som for sommerhuse i Danmark. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.