Nu ændres skatten for dem, der har firmabil

Indfasningen af de nye regler for opgørelse af beskatningsgrundlaget for firmabiler betyder, at det nu igen er tid til at tilrette disse, så de er på plads inden den første lønudbetaling i 2022.

Hvis der fandtes en ”skammekrogspris” for en lovændring, der markant øger virksomhedernes administrative byrder, burde den tilfalde skatteministeren for den i 2021 vedtagne ændring af reglerne for opgørelse af beskatningsgrundlaget for landets omkring 90.000 firmabiler. En ændring der betyder, at hver eneste af disse skal ændres mindst én gang om året frem til og med 2025.

Fra 1. januar 2022 ændres beregningsgrundlaget således på to punkter. For de første nedsættes den skattepligtige del af bilernes nyvognsværdi op til 300.000 kr., mens den øges for den overskydende del. For det andet skal den årlige ejerafgift i 2022 indregnes i beskatningsgrundlaget med en højere procent end i 2021.

I skemaform kan ændringerne vises således:

*De anførte procentsatser har været gældende fra 1. juli 2021.

Med hensyn til ejerafgiften skal man være opmærksom på, at disse afgifter forhøjes med 3 % fra nytår. Det er altså ikke muligt at anvende den i 2021 betalte ejerafgift ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for 2022.

For en bil med en nyvognsværdi på 450.000 kr., hvor ejerafgiften på årsbasis stiger fra fx 3.240 kr. til 3.337 kr., vil ændringerne samlet set medføre en stigning i beskatningsgrundlaget på ca. 2.800 kr. for hele 2022. Det vil for en topskattebetaler betyde en merskat på små 1.600 kr. Det er altså ikke de store beløb, vi taler om. For mange vil ændringen formentlig kun være på nogle få hundrede kroner.

 

Genberegning af registreringsafgift

For firmabiler, der er anskaffet i slutningen af 2021, er ovenstående ændring af beskatningsgrundlaget ikke den eneste, idet dette også skal justeres, hvis registreringsafgiften genberegnes efter fire måneder. En periode, der i øvrigt ifølge en nylig vedtaget lov nu nedsættes til tre måneder med virkning for biler, der indregistreres i 2022. I de tilfælde, hvor der sker genberegning, skal den nye værdi anvendes ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget fra og med den måned, hvor genberegningen sker. Altså ikke med tilbagevirkende kraft til den første måned.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.