Momslån: Vinduet for en lang afdragsordning er nu åbnet

Skattestyrelsen har sendt breve ud om muligheden for at få en udvidet afdragsordning, herunder for de momslån, der forfalder til betaling den 1. april 2022. En mulighed, der er fuld af forhindringer og som ikke er gratis.

Normalt er det ikke muligt at få en afdragsordning på over 12 måneder. På grund af de mange momslån, der snart forfalder til betaling, er der imidlertid ekstraordinært givet mulighed for, at skatte- og momsgæld kan afvikles over 24 måneder, men vinduet for ansøgninger er kun åbent i præcis en måned. Sidste frist for ansøgning er således den 15. april 2022. Ansøgning sker på skat.dk på denne side.

Bevillingen af en afdragsordning over 24 måneder sker helt automatisk, hvis virksomheden opfylder de vilkår, der gælder for den slags. I brevene fra Skattestyrelsen er disse opregnet således:

  • Afdragsordningen skal oprettes på skat.dk senest fredag den 15. april 2022. Herefter kan der kun oprettes afdragsordninger med en løbetid på 12 måneder.
  • Har virksomheden forfaldne poster på sin skattekonto eller gæld, som er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, skal disse gældsposter indfries senest tirsdag den 22. marts 2022, for at der kan oprettes en afdragsordning.
  • Er virksomheden bagud med fx en momsangivelse og derfor har fået en såkaldt foreløbig fastsættelse af skat, moms eller afgifter, skal den manglende indberetning bringes på plads, inden der kan oprettes en afdragsordning.
  • Har virksomheden en igangværende afdragsordning, skal denne indfries i sin helhed ligeledes senest den 22. marts 2022, hvis der skal kunne oprettes en afdragsordning for et momslån, der forfalder til betaling den 1. april 2022.
  • Hvis afdragsordningen ikke overholdes til punkt og prikke, eller betalingsfrister for nye poster på skattekontoen ikke overholdes, bortfalder afdragsordningen uden varsel.
  • Der skal betales renter med 0,7 % om måneden for den gæld, der er omfattet af en afdragsordning. En gæld på 1 mio. kr., der afdrages over 24 måneder, kommer dermed til at koste knap 100.000 kr. i renter med den nuværende rentesats.

 

Hvad Skattestyrelsen ikke oplyser

Af Skattestyrelsens breve fremgår ikke, at renten ikke er fradragsberettiget, og at rentesatsen derfor svarer til en bankrente på knap 11 % p.a. Det fremgår heller ikke, at det er muligt at oprette en afdragsordning, der ikke kun omfatter de momslån, der forfalder den 1. april 2022, men også gældsposter, der forfalder på et senere tidspunkt. Det kan være interessant for virksomheder, der fx tillige har momslån, der forfalder den 1. november 2022. Også selvom det betyder, at virksomheden kommer til at afdrage på denne inden forfaldstidspunktet. Det er nemlig ikke muligt at oprette en selvstændig betalingsordning for det andet lån, fordi styrelsen ikke accepterer mere end én betalingsordning ad gangen. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.