Momsfradrag: Medarbejdernes telefoner og private internet

Mange arbejdsgivere betaler for medarbejderes private internet – for at de kan arbejde hjemmefra – og for mobiltelefoner, som også bruges privat. Det rejser spørgsmål om, hvor stor en andel af momsen der kan fradrages.

Momsreglerne er ganske klare. Der kan kun fratrækkes moms af erhvervsmæssige udgifter. En arbejdsgiver, der betaler for en bredbåndsforbindelse til en medarbejders private bolig, vil derfor ikke kunne fradrage den fulde moms, fordi der normalt foreligger en til vished grænsende sandsynlighed for, at internetforbindelsen også anvendes til private formål. Dette gælder, uanset at medarbejderen er skattefri af godet, hvis bredbåndsforbindelsen giver adgang til arbejdsgiverens netværk, hvilket normalt altid er tilfældet.

Den begrænsede fradragsret gælder også i forhold til mobiltelefoner, som medarbejderen betaler skat af, fordi den også bruges privat. For mobiltelefoner, der ikke tages med hjem, eller som medarbejderen har underskrevet en tro-og-love-erklæring om kun at benytte til arbejdsmæssige formål, vil der som udgangspunkt kunne foretages fuldt momsfradrag.

 

Fradragsprocenten

Vi oplever jævnligt, at virksomheder har fastsat en fælles fradragsprocent – ofte i niveauet 90-95 % – for alle medarbejderes mobiltelefoner og bredbåndsforbindelser. Det er forståeligt, men bestemt ikke tilrådeligt. En sådan fremgangsmåde vil helt sikkert ikke blive accepteret i forbindelse med en momskontrol, hvis der er tale om et frit skøn, som ikke er nærmere underbygget.

Skattestyrelsens praksis er ganske restriktiv. Styrelsen anerkender kun fradrag efter et skøn, hvis dette kan begrundes. I virksomheder med mange ansatte og store udgifter til telefoni og internetforbindelser hos disse, er det derfor stærkt anbefalelsesværdigt, at virksomheden udarbejder en nøje beskrivelse af principperne for, hvordan fradragsprocenten er fastsat for de enkelte medarbejdere eller for grupper af disse.

Det kan i denne forbindelse være en god idé at inddele medarbejderne i forskellige grupper, herunder efter hvor meget eller hvor lidt de bruger deres telefoner og private internetforbindelser til arbejdsmæssige formål. Den markante stigning i hjemmearbejdet i de senere år vil mange steder nok kunne begrunde en højere fradragsprocent end tidligere. Det er dog vigtigt med jævne mellemrum at foretage efterkontrol af de fastsatte skøn, da uændrede fradragsprocenter over en længere årrække måske kan ses som udtryk for, at der ikke er tale om et konkret skøn.

 

Når Skattestyrelsen skønner

Hvis en virksomhed har fratrukket den fulde moms af udgifterne til medarbejdernes telefoner og internetforbindelser, eller ikke kan underbygge et udøvet skøn, overlades det ultimativt til Skattestyrelsen at fastsætte fradragsprocenten, og det er sjældent til virksomhedens fordel. I denne nylige afgørelse fra Landsskatteretten blev der kun godkendt fradrag for 50 % af momsen ud fra en konkret vurdering. 

 

Måske ændres reglerne

I en nylig rapport fra en arbejdsgruppe i Skatteministeriet om såkaldte ”ubevidste fejl” anbefales det, med henvisning til det administrative besvær som skønsudøvelsen i forhold til mobiltelefoner giver, at der fastsættes en standardsats for momsfradraget. Umiddelbart er vi positive overfor forslaget, om end vi gerne ser, at satsen også kommer til at gælde for bredbåndsforbindelser, men at anvendelse af standardsatsen i øvrigt gøres frivillig, sådan at virksomhederne stadig kan vælge at bruge et eget skøn i stedet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.