Moms af udgifter til leje af P-pladser til personbiler

Mens moms af udgifter til leje af parkeringspladser til gæster altid kan fratrækkes, gælder der det modsatte for moms af udgifter til leje af parkeringspladser til medarbejdernes biler. Den moms kan ikke fratrækkes.

Ejendomsselskaber, der udlejer kontorlokaler med tilhørende parkeringspladser, kan selv bestemme, om de vil lade sig momsregistrere for udlejningen af kontorerne, men ikke for udlejningen af parkeringspladserne. Det sidste er nemlig altid en momspligtig ydelse.

I de tilfælde, hvor udlejningen af kontorlokaler sker til fuldt momspligtige virksomheder, vil udlejeren ofte vælge at lade sig momsregistrere også for kontorudlejningen. I så fald lægges der moms på den fulde husleje. Både på huslejen for kontorerne og på huslejen for parkeringspladserne.

Mens momsen af huslejen i sådanne tilfælde normalt altid vil kunne fradrages som indgående moms af lejeren, så afhænger fradragsmuligheden for momsen af udgiften til leje af parkeringspladser af, hvilke biler der holder på pladserne, og hvem de tilhører.

Mens moms af udgifter til leje af parkeringspladser til brug for vare- og lastbiler altid kan fratrækkes, så gælder dette – når der er tale om personbiler – kun for biler, der tilhører kunder og forretningsforbindelser. Altså for gæsteparkeringspladser.

Moms af udgifter til leje af parkeringspladser, der anvendes af medarbejderne til parkering af personbiler, kan derimod ikke fratrækkes i momsregnskabet. Ved personbiler forstås herved motorkøretøjer, der er indrettet til befordring af højst ni personer. Det er uden betydning, om personbilen er ejet eller leaset af medarbejderen selv, eller om bilen er stillet til rådighed for medarbejderen af virksomheden som en firmabil.

Når moms af udgifter til leje af parkeringspladser til medarbejdernes personbiler ikke tillades fratrukket som indgående moms, skyldes det, at lejen anses for knyttet til bilerne. Den sidestilles således med moms af udgifter til brændstof og værkstedsregninger mv., der heller ikke kan fratrækkes, når der er tale om personbiler. Den manglende fradragsret gælder formentlig også for moms af udgifter, der relaterer sig til parkeringspladserne og som betales af lejeren, herunder fx udgifter til opstribning, fejning, snerydning og grusning/saltning.

Den særlige praksis om moms af udgifter til leje af parkeringspladser til personbiler har været gældende i årtier og blev tiltrådt af Landsskatteretten i en afgørelse fra 2003.

P-pladser til sælgernes biler

Sagen handlede om en virksomhed, der havde lejet sig ind i en større kontorejendom og som også havde lejet et antal parkeringspladser i ejendommens kælder. Udlejeren var frivilligt registreret for moms og opkrævede derfor moms af huslejen både for kontorerne og for parkeringspladserne. Disse blev primært anvendt af virksomhedens sælgere og andre medarbejdere med mange møder uden for bygningen.

Virksomheden gjorde gældende, at momsen af udgiften til leje af parkeringspladserne skulle kunne fratrækkes som indgående afgift, da lejen af disse skete i sammenhæng med lejen af kontorerne, hvorfor der var tale om én samlet ydelse.

Dette var ifølge Landsskatteretten uden betydning. Efter rettens opfattelse måtte parkeringsudgifterne anses for knyttet til bilerne, ligesom retten var af den opfattelse, at det var uden betydning, om der var tale om virksomhedens eller medarbejdernes biler, så længe der var tale om personbiler.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.