Moms af juleudgifter

For virksomhederne betyder julen udgifter til julegaver til medarbejdere og forretningsforbindelser samt udgifter til julefrokoster og juletræsfester. Det giver ofte udfordringer med bogføringen af momsen af udgifterne.

Den momsmæssige behandling af udgifter, der relaterer sig til julen, er en fin illustration af, at momsreglerne ikke blot er komplicerede, men ofte også ulogiske. Det ændrer imidlertid ikke ved det faktum, at virksomhederne er forpligtet til at bogføre momsen korrekt, og at Skattestyrelsen i sit kontrolarbejde holder øje med, at det sker.

 

Julegaver til personalet

Momsen af udgifter hertil kan ikke fradrages. Det samme gælder for moms af udgifter til gaver, der indkøbes til brug for en pakkeleg under julefrokosten eller ved et andet arrangement for medarbejderne.

 

Julegaver til kunder og forretningsforbindelser

Heller ikke momsen af sådanne udgifter kan som udgangspunkt fradrages. Der gælder i princippet en undtagelse i forhold til reklamegaver. Det vil i momsmæssig forstand sige gaver, som er forsynet med virksomhedens logo og/eller navn og som er indkøbt i et større antal. Momsen af udgifter til indkøb af den slags er fradragsberettiget, men kun hvis der er tale om en gave, som ikke koster over 100 kr. eksklusive moms, og som ikke kan spises eller drikkes. Denne beløbsgrænse – som ikke har været reguleret i mange år – er efterhånden svær at overholde for mange virksomheder, som derfor ofte må acceptere, at der heller ikke for reklamegaver er fradrag for momsen.

 

Julefrokoster 

Moms af udgifter til en julefrokost, der afholdes i virksomhedens egne lokaler, kan ikke fradrages i momsregnskabet. Hvis der til lejligheden lejes borde, stole og service ude i byen, kan momsen af disse udgifter dog fradrages fuldt ud. 

Hvis der under eller som optakt til en julefrokost arrangeres fx øl-, vin- eller ginsmagning, kan momsen af udgifterne hertil ikke fradrages. Det samme gælder for moms af andre udgifter til underholdning, herunder musik. 

Holdes julefrokosten på en restaurant eller lignende, kan der foretages fradrag for ¼ af momsen. Dette gælder også, hvis medarbejdernes ægtefæller deltager. Hvis virksomheden sørger for bustransport – eventuelt i en partybus – til og fra det sted, hvor julefrokosten holdes, kan momsen af busregningen fradrages fuldt ud. 

Hvis virksomheden også betaler for overnatning efter festen, kan momsen af udgiften hertil fradrages. Til gengæld kan kun ¼ af momsen af udgiften til morgenmad dagen efter fratrækkes. Hvis morgenmad og overnatning er faktureret med et samlet beløb, kan ingen del af momsen fratrækkes.

 

Juletræsfester 

Mange virksomheder holder juletræsfester for medarbejderne og disses familier. Når det gælder momsen af de hermed forbundne udgifter, gælder der det samme som for julefrokoster. Holdes arrangementet i egne lokaler, kan ingen del af momsen fradrages. Holdes arrangementet derimod i det lokale forsamlingshus, den lokale hal eller et andet sted ude i byen, kan der foretages fradrag for ¼ af momsen, hvis der er tale om køb af en samlet ydelse. Hvis der derimod lejes lokaler af én virksomhed, mens der købes mad og drikke af en anden virksomhed, kan den fulde moms af lokalelejen fratrækkes, mens ingen del af momsen af udgifterne til bespisning i så fald kan fratrækkes. Moms af udgifter til gaver til børnene samt til underholdning kan ikke fradrages.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.