Lovlig feriekørsel i biler på gule plader

Der er ingen problemer i at køre til Gardasøen i en bil på gule plader, hvis blot du forud har købt dagsbeviser hos SKAT. Det kan dog ikke blive til tre hele uger i Italien, da der højst kan købes 20 dagsbeviser til hver bil.

Biler på gule plader må som udgangspunkt kun anvendes til erhvervsmæssig kørsel. Anvendes de til privat kørsel, risikerer virksomheden at skulle tilbagebetale moms, ligesom føreren risikerer at blive beskattet af den private brug af bilen efter reglerne om firmabil til rådighed.

Med reglerne om dagsbeviser er det imidlertid muligt at frikøbe en gulpladebil til privat kørsel, uden at dette får moms- eller skattemæssige konsekvenser for nogen af parterne.

Reglerne er en succeshistorie uden lige og et godt eksempel på, at de fleste faktisk gerne betaler det, de skal, når reglerne føles rimelige og retfærdige og er nemme at forstå. Og det er reglerne om dagsbeviser. I 2015 blev der solgt dagsbeviser til ca. 46.000 dages privat kørsel. I 2021 var tallet steget til 117.000 dage – en stigning på over 250 % på kun seks år - hvilket gav en indtægt til statskassen på 22,8 mio. kr.

De nærmere regler

Et dagsbevis til en bil med en totalvægt på op til tre ton koster 225 kr. pr. døgn. Et dagsbevis til en bil med en totalvægt på mellem tre og fire ton koster kun 185 kr. pr. døgn. Til gengæld skal virksomheden for disse biler betale såkaldt udtagningsmoms ved privat kørsel i en sådan. Det gør det derfor noget mere kompliceret at bruge reglerne, når der er tale om en lidt tungere bil. Langt de fleste dagsbeviser sælges derfor også til biler med en totalvægt på op til tre ton. Priserne på dagsbeviser har været uændrede siden reglerne trådte i kraft i 2013.

Der kan købes op til 20 dagsbeviser pr. bil pr. år. Et dagsbevis skal købes, inden den private kørsel påbegyndes, og føreren skal medbringe dokumentation for købet i bilen. Købes dagsbeviset via Motorstyrelsens dagsbevis-app, hvilket de fleste gør, er det klar på få minutter.

Dagsbeviser kan købes for enkeltstående dage eller for flere dage i træk. Der gælder ingen restriktioner i den retning. Der gælder heller ingen regler for arten af den private anvendelse. Om bilen bruges til en flytning, til bortkørsel af affald, eller til en ferietur til udlandet er uden betydning. Der må dog ikke monteres bagsæder til lejligheden.

Reglerne gælder ikke kun for almindelige lønmodtagere, men også for ledende medarbejdere, herunder hovedaktionærer. Også selvstændige kan anvende reglerne.

Reglerne er udformet sådan, at et døgn regnes fra kl. 00:00 til 23:59. Der skal derfor både betales for det døgn, hvor bilen hentes og for det døgn, hvor den afleveres. Til en ferietur til Gardasøen med 14 overnatninger på en campingplads dernede vil de fleste derfor skulle bruge mindst 16 dagsbeviser á 225 kr. = 3.600 kr.

Hvis firmaet betaler

Almindeligvis anvendes ordningen nok sådan, at brugeren af bilen betaler for dagsbeviset, mens virksomheden betaler for brændstof under turen. Der er dog intet til hinder for, at virksomheden som et personalegode betaler dagsbeviset for medarbejderen. I så fald anses dette for et skattepligtigt løntillæg, som arbejdsgiveren skal indeholde kildeskat af. Det samme gælder, hvis virksomheden betaler medarbejderens udgifter til bro- og motorvejsafgifter under privatkørsel. Omvendt kan parterne frit aftale, at medarbejderen betaler både for dagsbeviset, for motorvejsafgifter og for tankninger under feriekørsel.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.