Konsekvenser ved nedsættelse af elafgiften

Selvom elregningerne nærmest er eksploderet, så vil en nedsættelse af elafgiften til EU-minimum kun hjælpe lidt. Det gælder både for erhvervslivet og for borgerne.

Elafgiften udgør i øjeblikket et beløb på 0,763 kr./kWh eksklusive moms. På grund af de stærkt stigende energipriser – herunder altså også på el – tales der på Christiansborg meget om muligheden for at nedsætte afgiften til EU’s minimumsniveau, der er på 0,4 øre for erhvervsmæssigt forbrug og 0,8 øre for privat elforbrug. Enten permanent eller for en kortere periode.

Mens afgiften på naturgas kun indbringer statskassen et årligt beløb på under 3 mia. kr., så giver elafgiften et provenu på omkring 11 mia. kr., jf. denne oversigt fra Skatteministeriet. En nedsættelse af afgiften koster derfor statskassen dyrt – i alle tilfælde hvis nedsættelsen skal være permanent og i øvrigt gælde for alle – men for den enkelte betyder en nedsættelse ikke helt så meget, som mange måske håber.

 

Private

En gennemsnitsfamilie antages at have et årligt strømforbrug på 4.000 kWh. En nedsættelse af afgiften til EU’s minimumstakst vil derfor give disse en besparelse på beskedne 315 kr. om måneden.

En sådan nedsættelse vil derfor selvsagt have størst betydning for dem, der har et større elforbrug end gennemsnittet, herunder børnefamilier samt husstande med el- eller hybridbil uden abonnementsordning på strømmen til denne. 

Boligejere med elvarme, herunder varmepumpe, vil til gengæld ikke få større glæde af en nedsættelse af afgiften end gennemsnittet, da de i forvejen kun betaler elafgift med minimumssatsen for deres forbrug ud over 4.000 kWh om året, hvis ellers registreringen af varmekilden i BBR-registret er korrekt. 

 

Erhverv

Som en symbolsk gimmick slukkede Coop for nylig kortvarigt for lyset i 300 Dagli’ Brugsen-butikker for at gøre opmærksom på de udfordringer, som de stigende energipriser giver dem. 

En sænkelse af elafgiften vil imidlertid ikke hjælpe hverken Coop eller andre dagligvarebutikker. De betaler nemlig i forvejen kun EU minimumssatsen for den strøm, som de bruger. Det er derfor ikke elafgiften, men den stigende markedspris på strøm, som er deres udfordring.

En umiddelbar nedsættelse af elafgiften vil derfor primært kun være til glæde for to grupper. Nemlig de liberale erhverv samt virksomheder mv. med momsfrie aktiviteter.

For de liberale erhverv – fx advokater, revisorer, arkitekter, landinspektører og konsulenter – vil nedsættelsen tilmed kun kortvarigt få betydning, idet de fra næste år kan få godtgjort elafgift på lige fod med alle andre virksomheder.

Gruppen af virksomheder mv. med momsfrie aktiviteter omfatter blandt andet pengeinstitutter, forsikringsselskaber, attraktioner som zoologiske haver og museer mv. samt kommuner og regioner. De kan i dag ikke opnå godtgørelse af afgift af den elektricitet, som de bruger til momsfrie aktiviteter og vil derfor nok være dem, der opnår den største fordel ved en nedsættelse af elafgiften til minimumssatsen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.