Komplicerede regler, når firmaer vil give gratis strøm til elbiler

Virksomheder med en grøn profil, der overvejer at tilbyde gratis opladning af elbiler til medarbejdere og kunder, skal vide, at de med et sådant tiltag bevæger sig ind i et minefelt af dybt komplicerede moms- og skatteregler.

Der er vist bred enighed om, at regeringens mål om 1 mio. grønne biler i 2030 kun lader sig realisere, hvis der opsættes mange flere ladestandere, end der er i dag, herunder ikke kun ved lade- og tankstationer, men også ved butikscentre og virksomhedsdomiciler. Nogle virksomheder er da også begyndt at overveje at tilbyde både medarbejdere og kunder at tanke strøm gratis, når de holder på virksomhedens P-plads. Et sådant tiltag lyder jo positivt og burde – synes vi – understøttes af moms- og skattereglerne, men det gør det ikke umiddelbart. Det viser en ny afgørelse fra Skatterådet.

 

Konsekvenser for virksomheden

Afgørelsen angår virksomhedens mulighed for skattefradrag for udgifterne til den strøm, som tankes fra en ladestander ved virksomhedens domicil, om muligheden for godtgørelse af elafgift samt om den momsmæssige behandling af udgifter vedrørende standeren.

Med hensyn til skattefradrag fastslår Skatterådet, at udgifterne til strøm til medarbejdernes elbiler kan fratrækkes i sin helhed som et lønaccessorium, mens kun 25 % af udgifterne til strøm til biler tilhørende kunder og forretningsforbindelser kan fratrækkes. Det skyldes, at der efter rådets opfattelse er tale om repræsentationsudgifter. Det vil sige, at det er nødvendigt at måle, hvor stor del af strømforbruget til laderen, der anvendes af kunder.

For så vidt angår elafgift fastslår rådet, at denne kan godtgøres både for den strøm, der anvendes af medarbejderne og af den, der anvendes af kunder og forretningsforbindelser, uagtet at opladningen i begge tilfælde sker vederlagsfrit. Dette er en ændring i forhold til tidligere udmeldinger fra Skattestyrelsen, men absolut glædeligt.

Vedrørende moms siger Skatterådet, at der kun er fradrag for den del af momsen af udgifterne til anskaffelse og drift af standeren, som kan henføres til opladning af virksomhedens egne varebiler under tre ton. Ikke for den del, der kan henføres til opladning af personbiler tilhørende medarbejdere, kunder og forretningsforbindelser. 

 

Konsekvenser for medarbejderne

At få opladet sin private el- eller hybridbil, mens man er på arbejde, er efter gældende regler et skattepligtigt personalegode, der er omfattet af den lille bagatelgrænse på 1.200 kr. (2022) for den slags. Det vil sige den grænse, som også gælder for julegaver. Virksomheder, der giver pæne julegaver og andre små opmærksomheder, vil derfor sjældent kunne tilbyde gratis opladning, uden at det udløser en skatteregning.   

I afgørelsen anfører Skatterådet, at godets værdi ikke er identisk med arbejdsgiverens nettoudgift til strømmen, men derimod et beløb svarende til markedsprisen. Altså et beløb svarende til, hvad medarbejderen skulle have betalt for strømmen ved en offentligt tilgængelig stander. Arbejdsgiveren er pligtig til at indberette værdien af godet.

Der er dog måske håb forude. Regeringen har fremlagt et udkast til et lovforslag, der – hvis det vedtages – vil gøre godet skattefrit i årene 2023-2026.

 

Konsekvenser for kunder og forretningsforbindelser

Disse er ikke skattepligtige af værdien af en opladning. Forholdet sidestilles med de tilfælde, hvor en kunde inviteres ud at spise, til koncert eller med til fodbold eller jagt, og hvor der heller ikke sker beskatning.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.