Hvad med skatten, hvis firmaet betaler for din padeltennis?

Hvis firmaet betaler for enkelte padeltimer, vil det sjældent have skattemæssige konsekvenser for de ansatte. Betaler arbejdsgiveren et årskontingent, vil det til gengæld næsten altid medføre skattepligt.

Padeltennis – eller slet og ret padel, som det rettelig hedder – er voldsomt populært, og antallet af padelbaner stiger og stiger. Det betyder, at der på mange arbejdspladser arrangeres padelturneringer, ligesom mange kolleger hygger sig med at spille padel sammen i fritiden. I de tilfælde, hvor den slags betales af arbejdsgiveren, medfører det altid spørgsmål om de mulige skattemæssige konsekvenser for medarbejderne.

Padelbaner på jobbet

Brugen af sportsfaciliteter, der findes på selve arbejdspladsen – altså på arbejdsgiverens egen adresse – har ingen skattemæssige konsekvenser for de ansatte. Det gælder, uanset om det er et fitnesslokale, en padelbane eller et bordtennisbord. At det skal være i firmaets lokaler, skal forstås helt bogstaveligt. Hvis arbejdsgiveren betaler for et årskort til et fitnesscenter eller en padelbane ude i byen, gælder der andre regler.

Padel for alle

Hvis arbejdsgiveren inviterer alle medarbejdere i firmaet – eller i afdelingen – til en gang padel i fritiden og udenfor firmaadressen, vil det normalt kunne sidestilles med deltagelse i fx DHL-stafetten eller et lokalt motionsløb, og det vil i så fald være skattefrit for deltagerne, fordi det sidestilles med personalepleje.

Padel for enkelte

Betaler arbejdsgiveren for padel for enkelte medarbejdere – eller for mindre grupper af medarbejdere – er det i princippet et skattepligtigt personalegode for de pågældende. Det gælder, uanset om det sker en eller flere gange i løbet af et år.

Godet er omfattet af en bagatelgrænse på 1.200 kr. (2022), som også gælder for andre goder, der ikke har nogen arbejdsmæssig relation. Hvis medarbejderne ikke får andre goder i løbet af et år, vil det altså ikke koste i skat, hvis arbejdsgiveren betaler for enkelte padeltimer. Derimod vil et arbejdsgiverbetalt årskontingent næsten altid udløse skattepligt, fordi kontingentet mange steder i sig selv overstiger beløbsgrænsen. Arbejdsgiveren har kun indberetningspligt, hvis et specifikt personalegode af denne art har en værdi for den enkelte medarbejder over beløbsgrænsen. Værdien af et årskort vil derfor ofte skulle indberettes, mens betaling for en enkeltstående time ikke skal.

Firmamedlemsskab

I de tilfælde, hvor en virksomhed betaler for et firmamedlemsskab af en padelklub, men hvor bookingen overlades til medarbejderne selv, vil skattemyndighederne normalt bede om oplysninger på, hvem der har brugt banen og evt. beskatte disse af brugen. Kan sådanne ikke fremlægges, vil beskatning af hele beløbet hos ejeren kunne komme på tale.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.