Husk toldreglerne, hvis du holder sommerferie uden for EU

Køber du et Rolex-ur under en ferie i Schweiz eller dyrt golfudstyr under en ferie i England, skal der betales både told og moms ved indrejsen til Danmark. Helt på samme måde, som hvis du køber på nettet.

De fleste ved godt, at det kan udløse en regning fra toldmyndighederne i form af told og moms, hvis man køber varer på nettet og får dem leveret fra et land uden for EU, herunder at man ikke kan undgå betaling af regningen, fordi beløbet opkræves af transportøren.

Køb under rejser til udlandet

Når det gælder varer, der fysisk bringes med hjem fra en forretnings- eller ferierejse i udlandet, er det de såkaldte rejsegodsregler, som finder anvendelse. De er en del lempeligere end ved køb på nettet.

Efter rejsegodsreglerne skal der betales moms og/eller told, hvis der ved indrejse medbringes varer der er købt i et land uden for EU, og værdien af varerne overstiger en beløbsgrænse, der er afhængig af, hvordan indrejsen sker.

Ved indrejse med fly eller skib er grænsen 3.250 kr. Ved indrejse i bil, bus eller tog er grænsen 2.250 kr. I begge tilfælde gælder der tillige restriktioner i forhold til mængden af varer i form af blandt andet cigaretter, vin og spiritus. Det er endvidere en betingelse, at varerne er til personligt (privat) brug, og at de medbringes i den indskrevne bagage eller på den rejsende.

I modsætning til ved køb på nettet er det dig selv, der ved ankomsten til Danmark skal henvende dig til toldmyndigheden og meddele, at du har foretaget indkøb, hvoraf der skal betales told og moms. Det glemmes nok af mange, men selvom man går uantastet gennem kontrollen, er det ikke nogen garanti for, at der ikke kommer en regning. Toldstyrelsen modtager nemlig i vidt omfang kontroloplysninger fra myndigheder i andre lande. Det kan illustreres med en nylig afgørelse fra Landsskatteretten.

Prompte reaktion

Sagen handlede om en mand, der den 13. juli 2021 indrejste til Danmark fra Schweiz, og som ikke i lufthavnen oplyste noget om indkøb i udlandet. Allerede samme dag modtog de danske myndigheder imidlertid en kontroloplysning fra deres schweiziske kolleger om, at manden ved udrejsen havde oplyst at have indkøbt et Rolex-ur til en værdi af knap 60.000 kr. under sit ophold i Schweiz.

Toldstyrelsen skrev straks til manden og bad ham indbetale told og moms med et beløb på 14.807 kr., hvilket manden dog ikke umiddelbart imødekom, idet han oplyste, at han havde mistet uret i lufthavnen i Schweiz. Da han imidlertid ikke kunne redegøre nærmere for, hvordan dette var sket, blev kravet fastholdt, hvilket Landsskatteretten tiltrådte.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.