Højere kørselsfradrag hjælper kun lidt mod stigende benzinpriser

Da Skatterådet tilbage i november 2021 fastsatte satserne for 2022 for kørselsfradrag og for skattefri kørselsgodtgørelse, skete det ifølge en udsendt pressemeddelelse med udgangspunkt i en brændstofpris på 12,78 kr. pr. liter. I dag ligger prisen omkring 17 kr.

Kører din bil gennemsnitligt 20 km på literen, og har du 50 km til arbejde, vil din udgift til brændstof til turen til og fra arbejde dermed på årsbasis blive mere end 4.000 kr. højere end forudsat i skattesatserne. Dette har fået blandt andet FDM til at kræve højere kørselsfradrag, og emnet er da også på dagsordenen for Skatterådets næste møde.

Forestiller man sig, at rådet vedtager nye satser med udgangspunkt i en gennemsnitlig listepris på 16,78 kr. i stedet for 12,78 kr., vil det betyde, at den høje sats både for befordringsfradrag og for skattefri kørselsgodtgørelse vil stige med 22 øre pr. km. 

Forklaringen på den relativt beskedne stigning er, at brændstofprisen ikke er eneafgørende for kilometersatserne. I disse indgår også udgifter til dæk, værkstedsbesøg, vask, forsikring, ejerafgift og værditab. Faktisk vægter udgifterne til brændstof mindre end 20 %, hvorfor stigende priser kun på denne del ikke flytter ret meget. Du kan se regnestykket for satserne i denne bekendtgørelse.

For pendlerne betyder et højere befordringsfradrag tilmed kun lidt, fordi skatteværdien – altså den reelle skattebesparelse af et højere fradrag – for de fleste kun er omkring 25 %.

 

Eksempel

Indtil videre lyder befordringsfradraget i 2022 på 1,98 kr. pr. kilometer for kørsel op til 120 km mellem hjem og arbejde. Dog gives der ikke fradrag for de første 24 km. For en lønmodtager, der har 50 km til arbejde og som tager turen 200 gange om året, vil en forhøjelse af kilometersatsen med 22 øre få følgende betydning:

Skattebesparelsen på de 836 kr. skal sammenholdes med, at pendlerens faktiske merudgift til brændstof til turen nok vil være omkring fire gange højere. 

 

Skattefri kørselsgodtgørelse

Lønmodtagere, der bruger deres egen bil i arbejdsgiverens tjeneste, kan få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse til dækning af udgifterne ved den arbejdsmæssige brug af bil. For 2022 har Skatterådet foreløbig fastsat satserne til 3,51 kr. pr. km for kørsel op til 20.000 km om året og til 1,98 kr. pr. km for kørsel derudover. 

For en lønmodtager, der kører 15.000 km om året for sin arbejdsgiver, vil en forhøjelse af den høje sats med 22 ører, jf. ovenfor, betyde, at den pågældende på årsbasis kan få udbetalt 3.300 kr. mere til dækning af sine biludgifter. For de fleste vil det i givet fald nok betyde, at de får dækket deres faktiske merudgift til brændstof fuldt ud. Dem, der får kørepenge af deres arbejdsgiver, har derfor større glæde af en justering af satserne end dem, der er berettiget til befordringsfradrag.