Firmabiler: Pas på med personbiler på gule plader

Det er en udbredt misforståelse, at det ikke udløser firmabilbeskatning, når biler på gule plader tages med hjem. Altså anvendes til kørsel mellem hjem og arbejde. Det gør det faktisk meget ofte, når der er tale om personbiler.

Ifølge oplysninger fra Motorstyrelsen blev der i perioden 2019 – 2021 indregistreret 36 spritnye personbiler på gule plader til en værdi eksklusive forhandleravance på over 300.000 kr. I samme periode blev der førstegangsindregistreret 153 brugte personbiler på gule plader med en handelspris på over 300.000 kr. Samlet blev der altså i perioden indregistreret 189 personbiler af de lidt dyrere af slagsen, herunder syv stk. BMW X5, på gule plader. Det svarer i gennemsnit til lidt mere end én om ugen.

Når en virksomhed anskaffer en bil på gule plader, er både virksomheden og den medarbejder, som til daglig skal køre i bilen, almindeligvis fuldt opmærksomme på, at bilen ikke må anvendes til privat kørsel. Desværre tror begge parter ofte, at kørsel mellem hjem og arbejde pr. definition er arbejdskørsel, og at bilen derfor altid gerne må tages med hjem. En gåtur ved aftenstide i et næsten hvilken som helst villakvarter afslører således ofte, at der mange steder holder en bil på gule plader parkeret i indkørslen. Ikke kun kassevogne, men især også små varevogne og personbiler.

Sådan er reglerne

Skatte- og momsmæssigt anses kørsel mellem hjem og arbejde som udgangspunkt altid for privat kørsel og udløser derfor firmabilbeskatning hos brugeren af bilen, ligesom virksomheden mister en del af sit momsfradrag. Det gælder også, selvom bilen ikke anvendes til anden form for privat kørsel. Fra denne hovedregel gælder kun to undtagelser:

  1. Biler, der er specialindrettede, må altid anvendes til kørsel mellem hjem og arbejde. Begrebet ”specialindrettet” omfatter biler, der ikke egner sig som alternativ til en privat bil, og som er indrettet på særlig vis – typisk med fastmonterede reoler i hele varerummet – og hvor specialindretningen skyldes et arbejdsmæssigt behov for denne. Når det gælder personbiler på gule plader, er det erfaringsmæssigt meget få, der vil kunne anses for specialindrettede. Og jo dyre bilerne er, jo sværere er det.
  2. Biler på gule plader, der ikke er specialindrettede, må gerne tages med hjem, hvis det kun sker lejlighedsvis – op til 25 gange om året – og kørslen har tilknytning til arbejdsmæssig kørsel. Det er også lovligt at køre hjem i en gulpladebil, hvis brugeren af bilen har tilkaldevagt, men det anerkendes ikke, at en medarbejder har tilkaldevagt på alle dage. Sagt med andre ord, så kan de ikke-specialindrettede biler normalt ikke tages med hjem på alle dage. Det er brugeren af bilen, som skal kunne godtgøre, at dette ikke sker. En bevisbyrde, som er svær at løfte, hvis der ikke føres et fuldstændigt kørselsregnskab.

Hvad kan gøres?

De økonomiske konsekvenser ved ulovlig anvendelse af biler på gule plader bliver ofte meget betydelige, fordi skattemyndighederne altid går mindst tre år tilbage i tid. En ekstraskat til medarbejderen på over 150.000 kr. er derfor ikke noget særsyn, ligesom momsregningen til virksomheden nemt kan blive af næsten samme størrelse.

Det bedste man kan gøre, hvis man gerne vil gardere sig mod den slags, er at lade bilen stå på arbejdspladsen om natten. Det næstbedste er at lade medarbejderen underskrive en erklæring om, at han eller hun kun må bruge bilen til lovlig kørsel. Vi har udarbejdet en sådan erklæring, der også omfatter et afsnit om vanvidsbilisme. Erklæringen vil normalt sikre, at medarbejderen ikke kan rejse krav mod virksomheden i tilfælde af en skattesag, men at virksomheden tværtimod kan rejse erstatningskrav mod medarbejderen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.