Fast driftssted: Når udenlandske selskaber skal betale skat hér

En helt ny afgørelse viser, at en udenlandsk virksomhed kan blive skattepligtig til Danmark bare ved at ansætte en dansk medarbejder. Altså uden selv at have hverken et kontor eller et forretningslokale her i landet.

Selskaber med hjemsted i udlandet bliver skattepligtige til Danmark, hvis de etablerer et fast driftssted her i landet. At de bliver skattepligtige betyder, at de skal lade sig registrere hos de danske skattemyndigheder og udarbejde et særskilt regnskab for deres aktiviteter her i landet.

Tilbage i tid var begrebet ”fast driftssted” synonymt med et kontor, en forretning, et lager eller en fabrik. Altså en fysisk lokalitet, hvor firmanavnet stod på døren. Sådan er det ikke længere. Nu om dage kan ansættelsen af en enkelt medarbejder være tilstrækkelig til, at der foreligger et fast driftssted, uagtet at medarbejderen blot udstyres med en pc og en smartphone og i øvrigt blot har et skrivebord i sit private soveværelse som hjemmekontor. Det viser en ny afgørelse fra Skatterådet

 

Den schweiziske virksomhed

Sagen handler om et selskab, der er hjemmehørende i Schweiz, og som driver virksomhed med salg og markedsføring ved etablering af salgskanaler for en anden virksomhed, der driver forretning med ombygning af biler. 

Med henblik på at udvikle det skandinaviske marked ansatte den schweiziske virksomhed en dansk statsborger, der fik til opgave at kortlægge og opsøge bilforhandlere i Norge, Sverige, Finland og Danmark med henblik på at informere disse om konceptet og mulighederne for ombygning af biler. 

Langt det meste af medarbejderens arbejdstid skulle anvendes på rejseaktiviteter primært udenfor Danmark, og hans vigtigste arbejdsredskaber bestod derfor af en mobiltelefon og en laptop, som firmaet stillede til hans rådighed. Alligevel fandt Skatterådet, at det schweiziske selskab ved ansættelsen af medarbejderen fik fast driftssted i Danmark. Det skete med den begrundelse, at medarbejderens geografiske placering måtte anses for at have en selvstændig værdi for arbejdsgiveren, og at medarbejderen faktisk ville udføre en indtægtsskabende aktivitet fra sit hjemmekontor.

 

Kommentar

Når en virksomhed helst er fri for, at der statueres fast driftssted, er det ikke så meget for at undgå at skulle betale skat, men ofte mere på grund af de administrative besværligheder, som dette medfører. Den skat, der måske skal betales til Danmark, vil nemlig typisk kunne modregnes helt eller delvist i skatten i hjemlandet. 

I Schweiz afhænger selskabsskatteprocenten af, hvilken kanton selskabet er hjemmehørende i, og den effektive sats varierer mellem 12 og 24 %. I princippet kunne det i det konkrete tilfælde derfor måske ligefrem have været en lille fordel for selskabet at få en del af sin indkomst beskattet i Danmark med 22 %. Og i værste fald en lille ulempe. Uanset hvad, var det næppe skatten, som var det væsentlige.

Den konkrete afgørelse er ikke udtryk for en ændring af praksis, men ikke desto mindre - i vores optik - ganske restriktiv, og under alle omstændigheder et godt eksempel på, hvor afgørende de konkrete forhold er for udfaldet. 

Sådan er det imidlertid ikke kun i Danmark. Alle danske virksomheder, der overvejer at ansætte medarbejdere i udlandet efter samme setup, anbefaler vi derfor at få undersøgt, hvorvidt dette kan medføre lokal skattepligt, herunder fordele og ulemper herved.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.