Elbiler – moms, skat og elafgift

For dem med firmabil er det et skattefrit personalegode, hvis arbejdsgiveren betaler for opsætning af en ladestander på privatadressen og for strømmen herfra til opladning af bilen. 

Interessen for el- og plug-in hybridbiler er kæmpestor. Både hos private og i virksomhederne. Anskaffelsen af elbiler og ladestandere rejser en lang række spørgsmål om skat, moms og elafgift. Vi har derfor udgivet en publikation, der giver svar på de mest almindelige spørgsmål. Nogle af de væsentligste kan i kort form gengives således:

 

Arbejdsgiverbetalte ladestandere

For medarbejdere med firmabiler har det ingen skattemæssige konsekvenser, hvis arbejdsgiveren betaler for opsætning og drift af en ladestander på medarbejderens bopæl. Det gælder, uanset om der er tale om en stander til opladning af en firmabil på gule eller hvide plader.

Er der tale om en firmabil på hvide plader, hvor brugeren beskattes efter reglerne om fri bil, har det heller ikke skattemæssige konsekvenser, hvis arbejdsgiveren på et tidspunkt overdrager standeren til medarbejderen kvit og frit, hvis blot medarbejderen på dette tidspunkt er blevet beskattet af den private kørsel i bilen i en sammenhængende periode på mindst seks måneder.

Lønmodtagere med en privat elbil, som har mulighed for at få ladet denne op på arbejdspladsen på arbejdsgiverens regning, altså uden at betale for det, er skattepligtige af værdien af dette personalegode, hvis det sammen med andre personalegoder, herunder den årlige julegave, overstiger et beløb på 1.200 kr. (2022). Hvis værdien af opladninger mv. overstiger beløbsgrænsen, har arbejdsgiveren endda pligt til at indberette den samlede værdi til skattemyndighederne.

Når det gælder momsen af udgifter til opsætning og drift af ladestandere, afhænger retten til fradrag først og fremmest af, hvilke biler der oplades. Om en stander opsættes ved virksomheden eller ved en medarbejders bopæl er derimod ikke afgørende, så længe det er virksomheden, som indgår aftalen med operatøren og får fakturaen for opsætning og drift. Helt overordnet taler det mod momsfradrag, hvis der er tale om opladning af biler på hvide plader. Se nærmere i den ovenfor omtalte publikation.

 

Godtgørelse af elafgift

Ejere af private elbiler har som udgangspunkt ingen mulighed for at få godtgjort elafgift.

Virksomheder har under visse betingelser mulighed for at få godtgjort det meste af elafgiften. Dette gælder dog ikke, hvis en virksomhed stiller ladestandere til rådighed ved virksomhedens adresse til brug for medarbejdere, kunder og øvrige forretningsforbindelser uden at kræve betaling for disses brug af standerne.

Hent og læs hele publikationen ved at udfylde formularen nedenfor

 


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.