Det ekstra pensionsfradrag – reglen som kun få kender

Betaler du topskat nu, men regner du ikke med at gøre det som pensionist, vil du have stor fordel ved at indbetale ekstra på din pensionsopsparing, hvis du for hele 2022 ellers indbetaler mindre end 75.600 kr. til denne.

Selvom der på grund af de stigende leveomkostninger nok i år vil være færre end normalt, der gør det, så er december måned for mange en tilbagevendende anledning til at overveje, hvorvidt der inden årets udgang skal indbetales lidt ekstra til pensionsopsparingen. Fordi der på den tid af året er bedre overblik over økonomien, herunder om der er udsigt til restskat for året. 

Har du i løbet af 2022 indbetalt mindre end 75.600 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag – svarende til en gennemsnitlig månedlig indbetaling på ca. 6.850 kr. før AM-bidrag – til dine pensionsordninger, har du en særlig grund til at overveje en ekstraindbetaling.

 

Det ekstra pensionsfradrag

Tilbage i 2018 blev der nemlig indført regler om et ekstra skattefradrag, der beregnes som en procentdel af summen af dine pensionsindbetalinger. Er der højst 15 år, til du når folkepensionsalderen, beregnes fradraget som 32 % af dine indbetalinger. Er der længere til, beregnes fradraget som 12 % af indbetalingerne. Du skal ikke selv gøre noget for at få fradraget. Det beregnes ligesom beskæftigelsesfradraget og jobfradraget helt automatisk og står på årsopgørelsen under de ligningsmæssige fradrag. Det betyder, at skatteværdien af fradraget – altså den reelle skattebesparelse af dette – udgør ca. 26 % af beløbet. 

Fradraget kan i 2022 højst udgøre et beløb på 24.192 kr., svarende til 32 % af 75.600 kr. Har du allerede indbetalt mere end dette beløb til din pensionsopsparing, kan du ikke forbedre din situation ved at indbetale mere. Du kan blot glæde dig over den skattebesparelse på knap 6.300 kr., som det ekstra pensionsfradrag giver dig, hvis du højst har 15 år til pensionen.

Beregningsgrundlaget for fradraget udgøres af 92 % af de pensionsindbetalinger, som foretages af din arbejdsgiver, herunder også til ATP, med tillæg af 100 % af dine private pensionsindbetalinger. Indbetalinger til en aldersopsparing berettiger ikke til fradrag.

Er du lønmodtager, kan det blive noget af en udfordring at finde ud af, hvor meget du mangler for at udnytte det maksimale fradrag. Det skyldes, at arbejdsgiverens indbetalinger til pensionsordningerne altid fremgår af lønsedlen med bruttobeløb – altså før AM-bidrag, fordi dette afregnes af pensionsselskabet. Hertil kommer, at oplysningen på lønsedlen om ATP-indbetalinger normalt kun omfatter lønmodtagerens andel.

 

I kroner og ører 

Hvis du i årets løb har indbetalt mindre end den øvrige grænse for fradraget og nu overvejer at indbetale lidt ekstra, kan de økonomiske konsekvenser ved dette illustreres med nedenstående eksempel, hvor det er forudsat, at indbetaleren har højst 15 år til folkepensionsalderen og forinden højest har indskudt 65.600 kr.:

For en topskattebetaler dækker skatten altså ca. 60 % af et ekstraindskud, mens den for en ikke-topskattebetaler dækker ca. 45 % af beløbet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.