Danske virksomheder betaler for meget i told for varer fra England

Meget tyder på, at virksomhederne endnu ikke har sat sig ind i den handelsaftale, der blev indgået, da Storbritannien forlod EU, og derfor unødigt betaler for meget i told for varer, der importeres herfra.

Storbritannien udtrådte af EU med virkning fra den 1. januar 2021. Altså for lidt over ét år siden. Siden da har både borgere og virksomheder i Danmark i princippet skullet betale told af værdien af importerede varer herfra. I forbindelse med sin udtræden indgik Storbritannien imidlertid en handelsaftale med EU. En aftale, der giver både private og virksomheder mulighed for at opnå enten 100 % toldfrihed eller nedsat told ved samhandel mellem parterne.

Kort før jul udsendte Toldstyrelsen en publikation med tal for importen fra Storbritannien for første halvår af 2021. Det fremgår heraf, at borgere og virksomheder i denne periode importerede varer for 10,1 mia. kr., hvoraf de 7,3 mia. kr. var for varer med oprindelse i Storbritannien. Af disse blev kun varer for 3,3 mia. kr. (45 %) importeret på handelsaftalens vilkår. Sagt med andre ord, så blev der betalt fuld told – med et samlet beløb på 33 mio. kr. – for mere end halvdelen af alle varer med oprindelse i Storbritannien. I de fleste tilfælde formentlig helt unødvendigt.

 

Betingelser for toldfrihed

Ifølge handelsaftalen er det muligt at importere alle slags varer toldfrit, hvis det kan dokumenteres, at varerne enten fuldt ud er fremstillet eller i væsentligt omfang forarbejdet i Storbritannien.

Der findes tre forskellige måder, hvorpå en vares oprindelse kan dokumenteres:

  • Leverandørerklæring
  • Stående leverandørerklæring
  • Importørens kendskab

En leverandørerklæring er den mest anvendte metode ved enkeltstående køb. Metoden indebærer, at sælgeren enten på fakturaen eller i et bilag til denne erklærer, at varen er fremstillet eller forarbejdet i Storbritannien. Erklæringens ordlyd er fastsat i handelsaftalen. En stående leverandørerklæring anvendes, når den samme varer importeres regelmæssigt, men kravene til indholdet er de samme som for en enkeltstående erklæring

Når import sker på baggrund af importørens kendskab, bekræfter denne at have tilstrækkelig viden om produktet til at kunne bekræfte dets oprindelse i Storbritannien. En fremgangsmåde som vi sjældent anbefaler på grund af risikoen for at ifalde strafansvar, hvis det viser sig, at oplysningerne ikke er korrekte.

 

Stor betydning

De varetyper, hvor handelsaftalen har størst betydning, er især tekstiler, fødevarer og foderprodukter samt mineraler, træ- og plastprodukter og kemiske produkter, hvor der gennemsnitligt betales omkring 10 % i told. Præcis de varetyper, som sammen med maskiner udgør langt den største del af importen. Ifølge Danmarks Statistik beløb den danske import fra Storbritannien sig i 2020 til hele 71 mia. kr. Muligheden for at importere uden told har derfor stor økonomisk betydning for danske virksomheder. En mulighed som desværre endnu ikke udnyttes i fuldt omfang. 

Har din virksomhed brug for hjælp til etablering af de nødvendige procedurer for at undgå told ved import fra Storbritannien, er du velkommen til at kontakte os. Vi har toldeksperter i alle landets regioner, som kan hjælpe med den slags.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.