Brev til virksomheder med uafsluttede eksportangivelser

Mange virksomheder med eksport til lande uden for EU har aldrig fået indsendt dokumentation for, at deres varer har forladt EU. Det tvinges de nu til at gøre. Kan de ikke finde dokumentationen, risikerer de en momsregning.

Virksomheder, der sælger varer til lande uden for EU, kan fakturere salget uden moms, hvis de udfylder en obligatorisk eksportangivelse – hvilket kan ske elektronisk via toldsystemet e-Eksport – og enten samtidig eller efterfølgende indsender dokumentation for, at varerne rent faktisk er ført ud af EU’s toldområde.

Dokumentation for udførsel kan fx ske i form af et fragtbrev eller en udførselsangivelse med attest for såkaldt udpassage. I nogle tilfælde indsendes dokumentationen af virksomheden selv. I andre tilfælde af et speditionsfirma eller af en rådgiver. I BDO varetager vi den opgave for mange virksomheder.

Alle oprettede eksportangivelser står som uafsluttede i Toldstyrelsens systemer, indtil styrelsen har modtaget den krævede dokumentation for udførslen. Aktuelt står der et stort antal uafsluttede angivelser, hvoraf mange er flere år gamle.

Denne pukkel er Toldstyrelsen nu – efter anmodning fra EU-kommissionen – begyndt at gøre noget ved. Det sker ved, at Toldstyrelsen sender breve til de berørte virksomheder med anmodning om at indsende den fornødne dokumentation. I brevet oplyser styrelsen, at manglende indsendelse af materialet kan føre til, at styrelsen sletter eksportangivelsen. I så fald kan virksomheden forpligtes til at afregne moms af salget.

En sletning af en eksportangivelse kan i øvrigt tillige have toldmæssig betydning, herunder fx for korrekt afslutning af såkaldt aktiv forædling, for muligheden for eksport fra toldoplag samt for ansøgning om godtgørelse for told og tilhørende afgifter. Også derfor er det vigtigt at undgå en sådan.

Hvad skal virksomhederne gøre?

De virksomheder, som modtager brev fra Toldstyrelsen om uafsluttede eksportangivelser, kan i mange tilfælde se frem til en administrativ tung opgave, fordi der typisk vil blive anmodet om dokumentation for udførsler helt tilbage til 2018.

I nogle tilfælde vil anmodningen måske komme som en overraskelse, fordi virksomheden har outsourcet arbejdet med eksportangivelser til en speditør og derfor ikke kender til manglen. Måske endda en speditør, som virksomheden ikke længere samarbejder med. Det gør ikke arbejdet med at fremskaffe dokumentationen mindre vanskelig, men der er ikke rigtig nogen vej udenom, da alternativet i form af en momsregning ofte vil være en økonomisk belastning, som de fleste gerne vil undgå.

Vi har allerede assisteret flere virksomheder med at fremskaffe dokumentation for, at deres varer er ført ud af EU. Vores erfaring er, at der i disse sager kan opnås meget ved at søge dialog med Toldstyrelsen og ved at strukturere opgaven efter arten af de enkelte salg. I nogle tilfælde kan dokumentationen fremskaffes meget nemt – måske endda via virksomhedens eget bogholderi – mens det i andre tilfælde kan kræve en dialog med kunden for at fremskaffe dokumentationen.

Fremadrettet

Ingen virksomheder ønsker at skulle bruge tid og penge på at lede efter dokumentation flere år tilbage i tid. Derfor er Toldstyrelsens aktion en vigtig påmindelse til alle virksomheder med eksport til lande uden for EU om at gennemgå deres administrative rutiner til sikring af, at de løbende får indsendt den nødvendige dokumentation.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.