Bankospil fritages for gevinstafgift

Som en direkte konsekvens af en konkret sag ændres reglerne nu således, at der fremover ikke længere skal betales gevinstafgift af præmier ved bankospil og lotterier, hvor overskuddet går til et velgørende formål.

Det er heldigvis sjældent at velgørende foreninger er i myndighedernes søgelys, men som bekendt er der ingen regler uden undtagelser. Sidste år kunne man således på sn.dk læse en artikel om foreningen Idrættens Venner i Asnæs. En forening, der er hjemmehørende i en lille stationsby i Odsherred i det nordvestlige hjørne af Sjælland, og som hvert år uddeler sit overskud til lokale sportsforeninger. Overskuddet fremkommer ved, at foreningen hver uge afholder et bankospil i det lokale forsamlingshus og én gang årligt står for et loppemarked i den lokale hal. Et loppemarked, der dog under corona-krisen blev omlagt til en fast begivenhed, hvor foreningen sælger brugte ting fra en lade.

Den lille forening vil næppe tænke tilbage på 2021 som et godt år. Dels fik den nemlig at vide, at dens loppemarked ikke længere var fritaget for moms, og dels fik den en regning på 215.000 kr. for ikke at have betalt gevinstafgift af præmierne til bankospillene. Det sidste har nu fået et samlet Folketing til at beslutte at ændre reglerne for så vidt angår almennyttige lotterier, så der fremover ikke længere skal betales gevinstafgift ved afholdelse af sådanne. Det første – momspligten – står imidlertid ikke til at ændre.

Gevinstafgiften

Den politiske aftale om ændring af reglerne for gevinstafgift gælder ikke kun for præmier ved bankospil, men også for gevinster ved salg af lodsedler og lignende. For helt små arrangementer, det vil sige tilfælde, hvor der sælges lodder eller bankoplader for under 10.000 kr. årligt, skal der ikke gælde nogen betingelser for afgiftsfriheden overhovedet.

For arrangementer, hvor der sælges for mere end 10.000 kr. vil det være et krav, at hele overskuddet, dog mindst 35 % af omsætningen, skal tilfalde et almennyttigt formål, ligesom der skal ske registrering hos Spillemyndigheden. Ved salg for mere end 50.000 kr. skal der indhentes tilladelse og betales et gebyr herfor.

Ændringen af reglerne kræver tilladelse fra EU-kommissionen, hvorfor lovforslaget, der skal udmønte den politiske aftale, tidligst vil blive fremsat til efteråret. Reglerne kan i så fald tænkes at skulle træde i kraft til nytår, men får næppe tilbagevirkende kraft og bliver dermed næppe til glæde for den forening, hvis sag startede diskussionen.

Momspligten

At Idrættens Venner i Asnæs pludselig blev momspligtig beroede på omlægningen af det årlige loppemarked i hallen til et fast sted med salg af brugte ting. Efter momsreglerne er det nemlig ifølge et nyligt ministersvar kun enkeltstående velgørende arrangementer, som er fritaget for moms. Enkeltstående defineres i denne forbindelse som op til 12 årlige arrangementer, der hver især godt kan være af flere dages varighed. Reglerne er baseret på EU’s momsdirektiv, og Danmark kan derfor ikke egenhændigt ændre reglerne.

Den eneste form for løbende salg, som er fritaget for moms, er genbrugsbutikkers salg af tøj og møbler mv. Momsfriheden er dog betinget af, at overskuddet i sin helhed anvendes til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, at butikken kun sælger brugte varer, der er modtaget vederlagsfrit, og at den kun beskæftiger ulønnet, frivillig arbejdskraft. Almindelige secondhand-butikker er derfor ikke fritaget for moms.

Et formål anses kun for almenvelgørende eller almennyttigt, hvis det kommer en videre kreds til gode. Hvis blot en mindre del af overskuddet bliver brugt på andre formål, er en momsfritagelse udelukket.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.