Ændrede skatteregler for privat lønsikring fra næste år

Alle dem, der i dag har tegnet en privat lønsikring uden at være medlem af en a-kasse, skal fra næste år betale mere i skat, medmindre de melder sig ind i en sådan.

Ifølge en nyhed fra brancheorganisationen Forsikring & Pension fra sidste år har næsten 400.000 danskere en lønsikring, som dækker i tilfælde af ledighed. Langt de fleste har lønsikringen som et supplement til en a-kassedækning, men der findes også en mindre gruppe – nok primært højtlønnede – som har tegnet en lønsikring uden at være medlem af en a-kasse. Det kan fx være fordi, de ikke ønsker at skulle melde sig på det lokale jobcenter og i a-kassen i tilfælde af ledighed og dermed ikke er underlagt krav om at skulle søge et bestemt antal jobs om ugen. 

Ifølge regeringen er der i de senere år sket en stigning i antallet af udbetalinger fra private lønsikringer, der ikke har sammenhæng med et medlemskab af en a-kasse. Det er regeringen ikke tilfreds med. Den ønsker af politiske årsager, at lønsikring skal ske gennem dagpengesystemet. Derfor vil regeringen med virkning fra næste år ændre skattereglerne sådan, at fradrag for bidrag til en privat lønsikring gøres betinget af, at der i samme år er indbetalt mindst 1.300 kr. til en a-kasse. 

Beløbet er fastsat, så det svarer til ca. tre måneders indbetaling af det laveste nuværende a-kassebidrag for personer, der betaler fuldt kontingent. På grund af reglerne om karens vil det imidlertid næppe være interessant for nogen kun at melde sig ind i en a-kasse nogle få måneder om året for at bevare fradragsretten for bidraget til lønsikringen. Reelt kunne regeringen derfor lige så godt helt generelt have gjort fradragsretten for sådanne bidrag betinget af et medlemskab af en a-kasse. Når den ikke har gjort dette, skyldes det formentlig, at det ville kunne opfattes som et tvungent medlemskab af en privat forening, hvilket måske ikke ville være lovligt.

 

Konsekvenser

Hvis regeringens forslag vedtages, hvilket vi anser for givet, vil de berørte personer inden årets udgang skulle tage stilling til, hvorvidt de vil beholde deres forsikring uændret, selvom de mister fradragsretten for præmien. Eller om de vil melde sig ind i en a-kasse og lade forsikringen være et supplement til dagpengedækningen.

Hvis der betales fx 1.000 kr. om måneden i lønsikring, dækker skatten i øjeblikket ca. 250 kr. Et bortfald af fradragsretten svarer derfor til en præmieforhøjelse på 33,33 %.

Vælger forsikringstageren at melde sig ind i en a-kasse, vil præmien til lønsikringen falde, fordi forsikringen i så fald kun skal dække den del, der ligger ud over dagpengesatsen. Til gengæld skal der betales bidrag til a-kassen. Den samlede pris vil derfor nok i de fleste tilfælde være højere end prisen for ren lønsikring, men afhænger af, hvilken a-kasse der vælges, og hvilke vilkår der skal gælde for forsikringen. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.