Tilbagesøgning af moms betalt i udlandet

Fristen for ansøgning om refusion af moms betalt i andre EU-lande i 2020 udløber den 30. september 2021. Selvom ansøgningsprocessen er forenklet og digitaliseret, kan den være en udfordring.

Når danske virksomheder sender medarbejdere til udlandet, kommer de automatisk til at betale udenlandsk moms af de omkostninger, som de ansatte afholder under rejsen. En moms, som virksomhederne ikke kan fratrække i deres danske momsregnskab, men som de i de fleste tilfælde kan få retur, hvis de søger herom. Det gælder, uanset om formålet med rejsen er at deltage i en udstilling eller en messe, at besøge kunder eller leverandører eller for at deltage i møder hos koncernforbundne virksomheder eller filialer.

 

Hvilke udgifter?

De omkostninger, som medarbejderne afholder ved rejser i udlandet – og hvor momsen efterfølgende normalt kan søges tilbage – er i første række sædvanlige rejseomkostninger. Det vil sige udgifter til hoteller og restauranter, transportomkostninger i form af udgifter til leje af bil og brændstof til samme samt udgifter til vejafgifter eller udgifter til taxi, bus og tog. Der kan også være tale om udgifter til repræsentation, entre mv.

Det er fradragsreglerne i det land, hvor udgiften er betalt, som er afgørende for, om momsen kan søges retur. Fx godtgøres moms af udgifter til underholdning af forretningsforbindelser fuldt ud i Tyskland, uanset at der i Danmark ikke kan opnås momsfradrag for sådanne udgifter.

 

Ikke skattefradrag

Ifølge Skattestyrelsen har virksomheder ikke skattefradrag for udgifter til udenlandsk moms, der kunne være søgt retur, men som ikke er blevet det på grund af ukendskab til reglerne for den slags eller på grund af besværet herved. Der foreligger dog ikke afgørelser fra Landsskatteretten eller domstolene om spørgsmålet. Efter vores opfattelse er styrelsens holdning unødigt restriktiv og absolut ikke uangribelig.

 

Tilbagesøgning i EU-lande

Anmodningen om refusion sker via TastSelv Erhverv på skat.dk, hvor der indsendes en elektronisk anmodning om godtgørelse af den betalte moms. Skattestyrelsen sørger herefter for, at anmodningen videresendes til den medlemsstat, som den vedrører. Anmodningen udfyldes på dansk, og der skal indtastes ganske mange oplysninger. Både oplysninger om virksomheden og om den faktura, som der søges om refusion for.

For udgifter afholdt i kalenderåret 2020 udløber ansøgningsfristen den 30. september 2021. Der kan kun søges, hvis momsbeløbet mindst udgør et beløb svarende til 400 kr. Det land, der skal tilbagebetale momsen, har som udgangspunkt fire måneder til at gøre dette, men fristen kan dog under visse betingelser forlænges til det dobbelte.

 

Tilbagesøgning i lande udenfor EU

Ansøgning om momsrefusion i lande udenfor EU skal ske på særlige landespecifikke blanketter og sendes direkte til myndighederne i de pågældende lande sammen med de originale bilag. Se fx blanketten for Schweiz her. Ansøgningsfristen er normalt den 30. juni i året efter det kalenderår, hvori udgiften er afholdt, men varierer dog. Moms af udgifter afholdt i Norge i 2020 kan således tilbagesøges frem til 30. september 2021, mens moms af udgifter afholdt i Storbritannien i 2020, ikke længere kan tilbagesøges.

 

Brug for hjælp?

Hvis din virksomhed ønsker assistance i forbindelse med tilbagesøgning af udenlandsk moms, har vi momseksperter i alle landets regioner, der kan hjælpe med dette.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.