Tilbagebetalingen af ejendomsskat udskudt igen

Vi kommer nok til at skrive 2024, før de sidste af dem, der har betalt for meget i ejendomsskat, får deres penge retur, men det bør ikke bekymre ret mange, da beløbet vokser og vokser på grund af tilskrivningen af skattefrie renter.

Tilbage i 2013 blev de offentlige ejendomsvurderinger suspenderet, fordi de ikke gav et retvisende billede af de faktiske værdier. Efter mange overvejelser blev der tre år senere indgået en politisk aftale om nye ejendomsvurderingsregler. Ifølge aftalen skal alle, der siden 2011 har betalt for meget i ejendomsskat, have deres penge tilbage, mens dem, der har betalt for lidt, ikke skal efterbetale noget som helst.

Ordningen med tilbagebetaling af ejendomsskat er naturligvis tæt forbundet med udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger, da disse jo er afgørende for, at tilbagebetalingsbeløbet kan udregnes. Oprindelig forventede man, at de nye vurderinger kunne udsendes i foråret 2019, og at der i forlængelse heraf ville ske tilbagebetaling af ejendomsskat til omkring 730.000 boligejere med i alt 8,4 mia. kr. (2017-niveau). Det fremgår af det lovforslag, der i 2017 udmøntede den politiske aftale.

I oktober 2019 opjusterede Skatteministeriet forventningerne til tilbagebetalingen. Ministeriet forventede nu, at omkring 800.000 boligejere ville skulle dele ca. 14 mia. kr. (2019-niveau). Siden da er antallet af boliger dog igen blevet nedjusteret. For et år siden forventede ministeriet således, at 715.000 boligejere – svarende til ca. 42 % af alle boligejere – ville skulle have udbetalt ca. 13 mia. kr. (2020-niveau). I den seneste udmelding er antallet af boligejere fastholdt, men beløbet er nu igen vokset til ca. 14 mia. (2021-niveau) – i gennemsnit ca. 19.500 kr. til hver.

Og det endelige tal vil givetvis blive meget højere. Der tilskrives nemlig en skattefri rente på hele 6,2 % pr. påbegyndt indkomstår, og da mange nok først vil få pengene udbetalt i 2024, vil der komme yderligere op til tre års rentetillæg på. Den endelige tilbagebetaling vil dermed – som det ser ud nu – nok lande på et samlet beløb på i underkanten af 17 mia. kr. Altså omkring det dobbelte af det oprindeligt forventede.

 

Tidsplanen for udsendelse af vurderinger

Skatteministeriet offentliggjorde i sidste uge en ny tidsplan for udsendelsen af de nye vurderinger. 

  1. I september 2021 starter udsendelsen af nye ejendomsvurderinger til ejerne af 50.000 parcel- og rækkehuse. Det svarer til under 3 % af det samlede antal ejerboliger. Tilbagebetalingstilbud udsendes først efterfølgende. Der vil derfor næppe være nogen af de 50.000, som får udbetalt penge i år.
  2. I foråret 2022 udsendes yderligere 100.000 nye vurderinger. Dem, der skal have penge tilbage, vil kunne se frem til tilbagebetaling i andet halvår af 2022. Ved udgangen af 2022 vil angiveligt mindre end ni procent af boligejerne dermed have fået deres nye vurdering.
  3. I andet halvår af 2022 vil vurderingsmyndighederne påbegynde sagsbehandlingen af yderligere 700.000 parcel- og rækkehuse. Når sagsbehandlingen er afsluttet, vil de nye vurderinger blive udsendt, og først derefter vil tilbagebetaling af for meget betalt skat komme i gang. I bedste fald vil de husejere i denne gruppe, der skal have penge tilbage, nok kunne se frem til udbetaling i andet halvår af 2023. 
  4. På et senere tidspunkt – som endnu ikke er nærmere defineret, men som nok i bedste fald er et stykke inde i 2023 – vil vurderingerne for de sidste 850.000 ejerboliger, herunder for alle sommerhuse, blive udsendt, og dermed kommer vi formentlig (mindst) til at skrive 2024, før de sidste af de berettigede får penge tilbage. Til gengæld får de yderligere 3 x 6,2 % i renter af beløbet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.