TAX THE RICH

I Danmark har vi ikke en egentlig millionærskat, men det betyder ikke, at de højtlønnede og de velhavende ikke betaler mere i skat end andre, for det gør de. På nogle områder sker det på indirekte vis.

Den amerikanske politiker Alexandria Ocasio-Cortez vakte for nylig stor opmærksomhed, da hun til den såkaldte Met Gala mødte op i en hvid kjole, hvor der på ryggen med store røde bogstaver var skrevet ”TAX THE RICH”. 

Også i Danmark tales der om at hæve skatten for ”de rige”. Blot kniber det med at blive enige om, hvorvidt det skal ske, hvordan det skal ske og med hvor meget. Men faktisk har det altid været sådan, at de højtlønnede og de velhavende har betalt mere til dækning af samfundets fælles udgifter end resten af befolkningen. Ud fra princippet om, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Et princip, som er alment anerkendt. 

De velstilledes ekstra bidrag opkræves i nogle tilfælde i form af ekstra skatter og i andre tilfælde ved reducerede offentlige ydelser. Derfor er det svært at give et præcist billede af, hvor meget ekstra denne gruppe rent faktisk betaler. Og det er formentlig forklaringen på, at så mange deltagere i den offentlige debat tydeligvis ikke ved, hvordan de aktuelle regler ser ud. De kan illustreres med følgende ti eksempler med satser for 2021:

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.