Solceller på erhvervsbygninger – skattemæssig afskrivning

De økonomiske fordele ved at opsætte solcelleanlæg på erhvervsbygninger har næppe nogensinde været større. Det vælter derfor frem med den slags. Også fordi virksomhederne vil bidrage til den grønne omstilling.

På nyhedssitet Building Supply kunne man for nylig læse en artikel om, at dagligvarekoncernen Rema 1000 er i gang med at installere et solcelleanlæg på hele 19.300 kvm i Horsens. Det svarer rundt regnet til tre fodboldbaner. Anlægget opsættes på taget af to bygninger. Dels på et helt nyt tørvarelager og dels på en eksisterende returvareterminal.

Anlægget er et af de største tagbaserede solcelleanlæg i Danmark, men langt fra det eneste. Faktisk vælter det nærmest frem med den slags anlæg på erhvervsbygninger. Udviklingen er først og fremmest drevet af et betydeligt prisfald på solceller over de senere år, men suppleres af et ønske fra mange virksomheder om at bidrage til den grønne omstilling. Hertil kommer, at der som udgangspunkt ikke skal betales elafgift af elektricitet, der fremstilles på vedvarende energianlæg.

Den skattemæssige behandling af udgifter til anskaffelse af solcelleanlæg afhænger i første række af, om anlægget enten anbringes på jorden eller monteres på en bygning via et stativ. I så fald anses det nemlig for et driftsmiddel. Hvis anlægget derimod integreres i bygningen, anses det for en installation. Det fremgår af et nyligt svar fra skatteministeren til Folketingets skatteudvalg.

 

Afskrivning som driftsmiddel

Der skelnes mellem solcelleanlæg på over og under 1 MW. Ved afgørelsen af, om et anlæg ligger over eller under grænsen, er det ikke eneafgørende, om det fysisk er fordelt på flere bygninger. Anlæg, der står tæt ved hinanden, og som afregnes samlet, vil som udgangspunkt nok blive anset for ét anlæg. 

Anlæg med en kapacitet på over 1 MW anses skattemæssigt for et driftsmiddel med lang levetid. Udgiften til anskaffelse af sådanne anlæg skal afskrives efter saldometoden med op til 15 % årligt.

Anlæg med en kapacitet på under 1 MW anses derimod for et almindeligt driftsmiddel og afskrives derfor sammen med øvrige udgifter til anskaffelse af maskiner og inventar efter saldometoden med op til 25 % årligt. Fabriksnye solcelleanlæg af denne art, der anskaffes inden udgangen af 2022, er omfattet af det særlige investeringsvindue. Det betyder, at der kan afskrives på et beløb svarende til 116 % af kostprisen. Ved anskaffelse forstås, at anlægget skal være taget i brug.

 

Afskrivning som installation

Solcelleanlæg, der er integreret i bygningen, afskrives sammen med denne, hvis der er tale om en fabriks- eller lagerbygning. Altså en afskrivningsberettiget bygning. Udgiften kan afskrives med op til 4 % om året. Det vil sige en lineær afskrivning over 25 år.

Opsættes der et integreret solcelleanlæg på en gammel bygning, anses dette for en ombygning af denne. Det betyder, at udgifterne helt eller delvist kan straksafskrives efter de regler, der gælder for udgifter til ombygning af driftsbygninger, og som du kan læse mere om i denne artikel.

Solcelleanlæg, der opsættes på kontorbygninger, afskrives efter reglerne for installationer i en ikke-afskrivningsberettiget bygning. Også for sådanne kan der afskrives med op til 4 % om året. 

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan disse afskrivninger kan påvirke dig og din virksomhed, sidder vores skatteeksperter klar til at hjælpe dig. 

Kontakt os
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.