Sørg for at få brugt håndværkerfradraget i år

Reglerne for håndværkerfradrag er ekstraordinært gunstige i år. Det bliver de næppe til næste år. Tværtimod bliver hele eller dele af ordningen nok nedlagt. Det gælder derfor om at bruge den, mens tid er.

Håndværkerfradraget findes som bekendt i to versioner. Dels som et såkaldt servicefradrag, der gælder for udgifter til hjælp i egen bolig eller i sommerhuset i form af assistance til rengøring, vinduespudsning, havearbejde og/eller børnepasning. Dels som et egentligt håndværkerfradrag, der omfatter en række specifikke tømrer- og maler-arbejder, men som også dækker udgifter til installering af fx varmepumper, bredbånd og tyverialarmer samt forskellige former for klimasikring.

For 2021 er det maksimale beløb for begge typer fradrag forhøjet ekstraordinært. Det samme gælder skatteværdien af servicefradraget, som også ekstraordinært – og kun for i år – er forhøjet fra ca. 26 % til ca. 35 %. Rent teknisk sker det ved, at fradraget på årsopgørelsen hæves til 135 % af din faktiske udgift. Skatteværdien er udtryk for den reelle skattebesparelse, som du opnår via fradraget.

 

Beløbsgrænser i 2022

Skatteministeriet har netop offentliggjort beløbsgrænserne for håndværkerfradrag i 2022. De er markant lavere end i år, hvilket denne oversigt viser:

Ægtefæller har ligesom samlevere med fælles økonomi ret til hvert sit fradrag – dog ikke for den samme udgift – og kan derfor i 2021 tilsammen opnå fradrag for 100.000 kr., men i 2022 kun fradrag for 38.600 kr. Og skatteværdien af de maksimale fradrag falder fra ca. 30.500 kr. i 2021 til kun ca. 10.000 kr. i 2022. Fordelen ved at bruge reglerne i år er derfor markant.

 

Måske ændres reglerne

De nu offentliggjorte beløbsgrænser for 2022 er naturligvis baseret på gældende regler, og de ændres måske snart. Både blandt økonomer og politikere er der mange, som taler for at afskaffe reglerne. I alle tilfælde den del, som giver fradrag for udgifter til håndværksydelser. Vi anser det for overvejende sandsynligt, at dette sker. Også af den grund giver det derfor god mening inden årets udgang at få istandsat sin bolig inden for områder, der giver ret til fradrag, hvis du har overvejelser herom.

 

Kun arbejdsløn

Som altid er det vigtigt at være opmærksom på, at det kun er udgifter til arbejdsløn inklusive moms, som kan fratrækkes. Det er derfor vigtigt, at fakturaen fra håndværkeren er specificeret. Er den ikke det, kan ingen del af udgiften fratrækkes. Du kan altså ikke fratrække en andel af en udgift ud fra dit eget skøn over, hvor meget der er arbejdsløn, og hvor meget der er materialer. Fakturaen skal også rumme oplysninger om arten af det udførte arbejde, og er der udført flere forskellige arbejder, skal prisen for materialer henholdsvis arbejdsløn for hvert enkelt arbejde fremgå.

Når det gælder hushjælp, er det ikke en betingelse for fradrag, at du har købt assistancen af en momsregistreret virksomhed, men køber du hjælpen af en privatperson, gælder der en række formaliakrav. Du skal således udfylde og underskrive en serviceerklæring med oplysning om bl.a. navn, personnummer og kontonummer, for den du har købt hjælp af.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.