Skattestyrelsen vil ikke hjælpe med glemte pensionsfradrag

Hvert år er der en stor gruppe danskere, der indbetaler mere til deres ratepension, end de kan få fradrag for. Det får mange ikke repareret på, fordi de ikke er klar over, at de kan genvinde fradraget eller få pengene udbetalt.

Af skat.dk fremgår, at Skattestyrelsen arbejder ud fra et slogan om, at ”ingen skal betale for meget eller for lidt i skat.” Hvad styrelsen helt præcis gør for at sikre, at ingen betaler for meget i skat, er imidlertid noget uklart. Fx har styrelsen ingen planer om at hjælpe de mange, der har foretaget større indbetalinger til deres ratepension, end de har fået fradrag for. Det fremgår af et nyligt svar til Folketingets Skatteudvalg.

 

Baggrunden for problemet

Tilbage i 2012 blev grænsen for fradrag for indbetalinger til ratepensioner sænket til 50.000 kr. Et opsparingsniveau, som mange rammer og derfor berøres af. Også selvom beløbsgrænsen hvert år pristalsreguleres, så loftet for 2021 lyder på 58.500 kr.
  
At indbetale penge på en ratepension uden at få fradrag er en ubetinget dårlig idé, fordi du derved kommer til at betale skat af pengene to gange. Første gang, når du tjener dem. Anden gang, når du får dem udbetalt som pension. Det kan give en samlet marginalskat på op til 80 %.

Har du indbetalt mere, end du kan få fradrag for, består der to gode muligheder for at reparere på skaden. Du kan enten hive pengene ud af pensionsordningen igen. Det kan ske skattefrit, og der gælder ikke nogen tidsfrist. Eller du kan overføre det overskydende beløb til en livsvarig livrente, hvorved du genvinder fradragsretten. Dette kan p.t. kun ske tilbage til og med indkomståret 2018. På trods af de åbenlyse fordele ved at gøre én af delene, så er der hvert år tusindvis af danskere, der hverken gør det ene eller andet. Givetvis fordi de ikke har været opmærksomme på, at Skattestyrelsen har beskåret deres fradrag, eller fordi de ikke kender til mulighederne for overflytning eller udbetaling.

 

Omfanget 

I svaret fra skatteministeren oplyses der følgende om, hvor mange der ikke har bedt om hverken udbetaling eller overførsel til en livrente og med hvor store beløb:

I gennemsnit har de berørte fået beskåret deres fradrag med omkring 8.000 kr., hvilket for en topskattebetaler har ført til en unødig merskat på små 4.200 kr. Det er vores vurdering, at der er mange gengangere imellem, og at der for nogle derfor er tale om ganske betydelige beløb set over tid.

Skatteministeren oplyser i svaret, at styrelsen ikke umiddelbart har kunnet finde tal for årene 2012-2015. Hvis det lægges til grund, at beløbene for disse har været det samme som gennemsnittet af de seneste fem år, er der for de seneste ni år sket beskæring af pensionsfradragene med et samlet beløb på mere end 2,7 mia. kr., som indskyderne ikke har korrigeret for. Det svarer til en samlet unødig merskat på op til 1,4 mia. kr.

 

Hvad skal du gøre?

Hvis du har fået beskåret dit fradrag, fremgår det af forsiden af din årsopgørelse under overskriften ”Vær opmærksom på”. Tjek opgørelserne tilbage til 2012. Hvis der står noget om fradragsbeskæring, bør du rette henvendelse til dit pensionsselskab eller dit pengeinstitut med henblik på enten at få pengene udbetalt eller overført til en livrente.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.