Skat ved sommerhusudlejning i 2021

Står du selv for udlejningen af dit sommerhus, er dit skattemæssige bundfradrag markant mindre, end hvis du lejer ud gennem et bureau. Men er du god til at få det lejet ud, betyder det ikke nødvendigvis det store.

Der findes lidt over 200.000 sommerhuse i Danmark. Heraf er det ifølge VisitDenmark kun omkring en femtedel, der lejes ud. Langt færre end de fleste tror og langt fra nok til at dække behovet.

Sidste år forsøgte man politisk at motivere flere til at leje deres sommerhus ud ved at hæve det skattefrie bundfradrag for dem, der lejer ud gennem et bureau. Det tiltag er ikke videreført i år.

 

Skattereglerne for 2021

Sommerhusudlejere kan også i år vælge mellem to metoder til at opgøre deres skattemæssige overskud ved udlejningen. 

Enten kan de vælge regnskabsmetoden, hvor de fører et egentligt regnskab over deres faktiske indtægter og udgifter ved udlejningen og betaler skat af nettooverskuddet. Eller de kan vælge modellen med bundfradrag, hvor de betaler skat af 60 % af den del af deres lejeindtægter – inklusive betaling for el, vand og varme – som overstiger et skattefrit bundfradrag. Langt de fleste vælger modellen med bundfradrag.

Det skattefrie bundfradrag findes i to versioner. Det ene lyder i år på 11.700 kr. og gælder for dem, der selv står for udlejningen. Det andet lyder i år på 42.700 kr. Det gælder for dem, der udlejer gennem et bureau, som indberetter lejeindtægterne til skattemyndighederne.

Uanset hvilken model, der vælges, så beskattes det skattemæssige resultat som kapitalindkomst. Det vil for de fleste sige med en marginalskatteprocent på ca. 34 %. 

 

Forskellen med de to bundfradrag

At udleje gennem et bureau har åbenlyse fordele i forhold til, at bureauet ikke bare tager sig af markedsføringen, men også af alt det praktiske i forhold til lejerne, og begge dele på en dybt professionel måde. Det tiltaler mange. 

Der findes imidlertid også dem, der gerne selv vil stå for udlejningen. De kommer automatisk til at betale mere i skat, men de sparer til gengæld provisionen til bureauet, hvilket – alt efter omstændighederne – godt kan give et bedre økonomisk resultat. Dette kan illustreres med følgende eksempel:

Skatten er i begge tilfælde beregnet som 34 % af 60 % af den del af indtægten efter provision, som overstiger bundfradraget på henholdsvis 42.700 kr. og 11.700 kr. Der er tale om et meget forenklet eksempel, der blot har til formål at vise, at forskellen i bundfradraget ikke er eneafgørende for økonomien ved udlejningen. Selvom forskellen mellem de to bundfradrag nominelt er på hele 31.000 kr., så udgør skatteværdien af forskelsbeløbet nemlig som oftest kun et beløb på ca. 6.300 kr.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.