Skat for teenagere

Fra og med det år, hvori du fylder 15 år, udskriver Skattestyrelsen automatisk en forskudsopgørelse med et frikort til dig. Du får ingen besked fra styrelsen om det, men hvis du logger dig ind på skat.dk, kan du se opgørelsen.

For unge mennesker er skat lidt af et mysterie. Og det er det i mange tilfælde også for deres forældre og for deres lærere. Derfor har de svært ved at få svar på spørgsmål om skat. Tit er de overladt til at søge information på skat.dk, og det giver mange op overfor.

Nedenfor giver vi ni skattetips til teenagere.

 

For dem under 18 år 

  • Indtil du er fyldt 16 år, skal du hverken betale arbejdsmarkedsbidrag eller indkomstskat, hvis du arbejder i et privat hjem. Fx med at lufte hunde, passe børn, gøre rent eller slå græs. Derefter gælder der samme regler som ved arbejde i firmaer.
  • Hvis du får arbejde i et firma – fx som avisbud, flaske- eller fejedreng eller som ungarbejder – skal du derimod betale arbejdsmarkedsbidrag med 8 % af din løn fra dag ét – også selvom du ikke er fyldt 16 år – men kun rigtig skat (indkomstskat), hvis din indkomst på årsbasis kommer over personfradraget for unge. Dette personfradrag er i år på 36.900 kr.
  • Fra og med det år, hvori du fylder 15 år, laver Skattestyrelsen automatisk et skattekort (frikort) til dig. Er du født i 2006 eller før, har du således en forskudsopgørelse, som du kan se på skat.dk. Du får ingen besked om frikortet fra Skattestyrelsen, men arbejdsgiverne kender normalt til ordningen og henter selv kortet (elektronisk). Arbejdsgiverne sørger derfor også for indbetaling af arbejdsmarkedsbidraget og for indeholdelse af kildeskat, hvis du tjener mere end personfradraget. 
  • En forskudsopgørelse er en form for et budgetskema. Et skøn over din forventede indkomst for et givent år og samtidig grundlaget for, at der bliver trukket skat, hvis du tjener mere end personfradraget. 
  • Når året er gået, får du en årsopgørelse, der viser, hvad du rent faktisk tjente. Har du betalt for meget i skat i årets løb, får du automatisk det for meget betalte tilbage. Det kaldes overskydende skat. Har du betalt for lidt i skat, får du en opkrævning på restbeløbet. Det kaldes restskat.
  • Modtager du børnebidrag, fordi dine forældre er skilt, eller fordi du er født uden for ægteskab, er du kun skattepligtig af den del, som overstiger normalbidraget. Modtager du mere end normalbidraget, får du altså hurtigere brugt hele eller dele af frikortet end ellers, og det nedsætter altså din mulighed for at tjene skattefrie penge ved at arbejde.

 

Når du fylder 18 år

  • Fra og med det år, hvori du fylder 18 år, stiger dit personfradrag til 46.700 kr. (2021). Det vil sige til voksenniveau. I år er det dermed årgang 2003, som for første gang i deres liv får samme personfradrag som deres forældre.
  • Din SU er skattepligtig, men hvis du ikke har et fritidsjob, vil din samlede indkomst sjældent komme over personfradraget. I praksis vil du i så fald ikke skulle betale skat. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag (8 %) af din SU.
  • Jo mere du tjener, jo mere skal du betale i skat. Hvis du fx tjener 60.000 kr. i 2021 – fordelt med 30.000 kr. i SU og 30.000 kr. i løn fra et fritidsjob – vil du samlet set skulle betale omkring 6.000 kr. i skat og arbejdsmarkedsbidrag. Hvis din samlede årsindkomst derimod er 90.000 kr. – fordelt med 30.000 kr. i SU og 60.000 kr. i løn – skal du i alt betale ca. 18.000 kr. i skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.