Sådan bliver reglerne for håndværkerfradrag i 2022

Beløbsgrænsen for håndværkerfradrag i 2022 ligger fast, men muligheden for fradrag gælder kun for arbejde, der udføres i årets første tre måneder. Det kan ikke betale sig at betale overpris bare for at få fradrag.

Begrebet ”håndværkerfradrag” er en fællesbetegnelse for de udgifter, som private efter den såkaldte BoligJob-ordning kan fratrække på årsopgørelsen og som består af en servicedel og af en håndværksdel.

Servicedelen giver ret til fradrag for udgifter til hjælp i egen bolig eller i sommerhuset og omfatter udgifter til rengøringshjælp, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde.

Håndværksdelen giver ret til fradrag for en række specifikke udgifter til energirenovering af din bolig, herunder fx til isolering af ydervægge, til udskiftning af vinduer og døre samt til installation af varmepumper eller opsætning af solceller.

Både når det gælder serviceydelser, og når det gælder håndværkerassistance, er det kun udgifter til arbejdsløn (inklusive moms), der kan fratrækkes. 

 

Beløbsgrænser

De i 2021 forhøjede grænser for håndværkerfradrag videreføres ikke i 2022, jf. nedenstående oversigt:

I den politiske aftale om finansloven for 2022 er det bestemt, at håndværksdelen skal afskaffes med virkning fra den 1. april 2022. Beløbsgrænsen for håndværksydelser gælder derfor kun for arbejde, der udføres i første kvartal af 2022. Det bliver et krav, at regningen betales senest den 31. maj 2022. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi har hvert sit fradrag, uanset hvem af dem der har betalt regningen. Se lovudkastet her.

 

Skatteværdien af fradragene

Skatteværdien af fradragene udgør i 2022 præcis 25 %. Dog lidt mere for dem, der betaler kirkeskat. Den forhøjede skatteværdi i 2021 af fradrag for serviceydelser videreføres således ikke i 2022.

Skatteværdien er udtryk for den skattebesparelse, der opnås. Et maksimalt fradrag for håndværksydelser på 12.900 kr. giver derfor en skattebesparelse på 3.225 kr. Den relativt beskedne fradragsværdi betyder, at det nok kun i få tilfælde vil være en fordel at betale ekstra for at få udført energirenovering mv., inden fradragsmuligheden forsvinder. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.