Nye regler for indberetning til Intrastat

En lang række virksomheder bliver fra nytår fritaget for at skulle foretage indberetninger til Intrastat. De eksportvirksomheder, der fortsat skal indberette, skal til gengæld indberette mere end hidtil.

Intrastat er et EU-system, der anvendes til indsamling af information og udarbejdelse af statistikker om virksomheders handel med varer med kunder i andre EU-lande samt i Nordirland. Det er Danmarks Statistik, der står for den danske del af systemet. 

 

Intrastat og momsangivelsen

Der er nær sammenhæng mellem de indberetninger, som virksomhederne skal sende til Intrastat og oplysningerne på momsangivelsens rubrik A og rubrik B. Hvis der er store forskelle mellem momsangivelserne og indberetningerne til Intrastat, vil virksomheden derfor blive kontaktet af Danmarks Statistik.

I rubrik A på momsangivelsen skal virksomheden oplyse fakturaværdien uden moms af varekøb mv. fra leverandører i Intrastat-området, mens der i rubrik B skal oplyses om fakturaværdien af varesalg mv. til samme område. Visse varer skal indberettes til Intrastat, men ikke medtages tilsvarende på momsangivelsen og omvendt. Det drejer sig fx om varer til og fra lønforarbejdning, returvarer samt varer, der leveres free of charge

 

Ændringer fra 2022

Fra nytår sker der ændringer på to punkter i forhold til indberetningerne til Intrastat:

  1. Beløbsgrænserne for indberetningspligt hæves markant.
  2. Virksomheder, der indberetter til Intrastat Eksport, skal afgive ekstra oplysninger.

 

Beløbsgrænser
Virksomheder, der eksporterer, skal fremover kun indberette til Intrastat, hvis deres samlede salg til andre EU-lande + Nordirland overstiger 10 mio. kr. på årsbasis. Det forventes, at omkring 1.000 virksomheder dermed bliver fritaget for indberetningspligten.

Virksomheder, der importerer, skal kun indberette til Intrastat, hvis deres samlede varekøb i andre EU-lande + Nordirland overstiger 13 mio. kr. årligt. Det vil angiveligt medføre, at omkring 3.000 mindre virksomheder ikke længere skal indberette.

 

Ekstra oplysninger
Indberetningspligtige eksportvirksomheder skal som noget nyt også oplyse følgende:

  • Varens oprindelsesland. Dette afgøres efter reglerne på toldområdet og vil i starten nok give udfordringer for virksomheder, der normalt ikke handler med virksomheder udenfor EU og som derfor ikke er fortrolig med procedurerne for denne fastlæggelse. 
  • Varemodtagerens momsnummer. Dette vil ikke give udfordringer, da nummeret almindeligvis fremgår af de udstedte fakturaer. Det er blot opsætningen af virksomhedens ERP-systemer, der skal tilrettes.

 

Brug for hjælp?

Manglende eller utilstrækkelig indberetning til Intrastat resulterer i rykkere, ekspeditionsafgifter og i yderste konsekvens en politianmeldelse. Det er dermed en administrativ byrde, som virksomhederne må forholde sig til. Har I brug for hjælp til tilretningen af jeres systemer eller til selve indberetningen, er I velkomne til at kontakte os. Vi har moms- og toldeksperter i alle landets regioner, som kan hjælpe jer i mål med opgaven. Første indberetning efter de nye regler for eksportvirksomheder bliver i februar 2022.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.