Depechen-artikel:

Nye momsregler for vognmænd, der kører til Norge

08 december 2021

Jens Christian Kjærgaard, Senior Manager, Moms |

Lillejuleaften træder der nye regler i kraft for moms af transportydelser til lande uden for EU, hvis ydelsen indkøbes af en speditions- eller vognmandsvirksomhed hos en underleverandør.
Rettelse: Efter publiceringen af denne artikel, har Skattestyrelsen udsendt meddelelse om, at de nye regler først træder i kraft den 1. juli 2022.

Når en dansk virksomhed skal have transporteret varer til kunder i lande uden for EU, herunder fx til Norge eller Schweiz, har der hidtil ikke været nogen forskel mellem, om den vognmand, der står for transporten, har været hyret af virksomheden selv eller af en speditionsvirksomhed. Vognmanden har i alle tilfælde skullet fakturere sin ydelse uden moms, fordi der har været tale om kørsel til et ikke-EU-land.

Med virkning fra den 23. december 2021 ændres praksis imidlertid, sådan at vognmanden herefter kun kan fakturere uden moms, hvis aftalen om transporten er indgået direkte med den virksomhed, der ejer og råder over de varer, der skal udføres til et tredjeland. Er aftalen indgået med en speditions- eller transportvirksomhed, skal der moms på regningen. Ændringen, der skyldes en dom fra EU-Domstolen, er beskrevet i dette styresignal fra Skattestyrelsen.

Ændringen har betydning for de speditions- og transportvirksomheder, der indkøber sådanne transportydelser hos underleverandører, samt naturligvis for de vognmandsvirksomheder, der agerer som underleverandører for sådanne.

 

Speditionsvirksomhederne

I de tilfælde, hvor en speditionsvirksomhed udsteder et såkaldt afregningsbilag til en vognmand – i stedet for at modtage en faktura fra denne – er det speditionsvirksomheden, der skal være opmærksom på de nye regler og derfor har ansvaret for, at der tillægges moms til vederlaget for kørslen, hvis altså denne sker til lande udenfor EU. Det betyder, at der vil skulle ændres i kodningen i de bagvedliggende systemer.

Modtager speditionsvirksomheden en faktura fra vognmanden, skal den tjekke, er der er moms på regningen.

 

Vognmændene

De vognmænd, der kører som underleverandører for danske speditions- og transport-virksomheder og som på normal vis udsteder faktura for de leverede ydelser, skal med virkning for kørsler den 23. december 2021 og derefter lægge moms på fakturaen, når der er tale om kørsel til lande udenfor EU. Også her vil der typisk skulle ske ændring i systemkodningen. Vognmænd, der ikke udsteder faktura, men modtager afregningsbilag, skal kontrollere, at der tillægges moms for kørsel efter skæringsdatoen.

Kørsel for udenlandske speditions- og transportvirksomheder skal fortsat faktureres uden moms, da kørsel for sådanne er omfattet af særlige regler. 

 

Risici

Selvom der som udgangspunkt ikke er nogen risiko for, at statskassen lider tab, hvis virksomhederne ikke indretter sig efter den nye praksis, så betyder det ikke, at Skattestyrelsen ser gennem fingrene med dette. En vognmand, der ikke lægger moms på kørsel, der faktureres til speditions- og transportvirksomheder for kørsel til lande uden for EU, risikerer derfor at blive mødt med et momskrav, uagtet at køberen af ydelsen ikke har fratrukket nogen indgående moms.

I nogle tilfælde kan problemet måske nok løses ved, at der først udstedes kreditnotaer for gamle fakturaer og derefter nye fakturaer med moms, men dette er administrativt tungt og forudsætter i øvrigt, at køberen af ydelserne kan og vil medvirke.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.